S&P Global Inc (SPGI)

341.27
+3.14(+0.93%)
Sau giờ đóng cửa
342.12
+0.85(+0.25%)
- Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
  • Khối lượng:
    797,095
  • Biên độ ngày:
    338.61 - 342.65
  • Biên độ 52 tuần:
    279.32 - 423.55

Dữ liệu Lịch sử SPGI

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/03/2023 - 30/03/2023
341.27340.41342.45338.61797.10K+0.93%
338.13335.08338.61335.081.28M+1.20%
334.13334.30335.96331.31960.18K-0.48%
335.75338.60339.31333.581.20M+0.37%
334.52328.03335.33327.081.19M+0.68%
332.25334.32338.32330.361.41M-1.03%
335.72342.10344.75335.591.13M-1.72%
341.60338.85342.40338.021.07M+2.10%
334.59334.94335.33331.121.50M+0.03%
334.49339.05340.32331.203.42M-1.59%
339.90333.18341.56332.291.35M+1.77%
333.98326.81334.50325.912.07M+0.38%
332.73330.39334.69327.561.95M+2.44%
324.79324.73329.96321.142.25M-0.54%
326.54337.21338.45325.252.45M-2.21%
333.93339.81344.70333.371.40M-1.46%
338.88336.28339.58331.171.18M+0.66%
336.65350.61350.63336.041.46M-4.18%
351.32347.06353.07346.491.61M+1.52%
346.07342.51346.16341.381.04M+1.82%
339.89332.32340.03330.861.16M+0.62%
Cao nhất: 353.07Thấp nhất: 321.14Chênh lệch: 31.93Trung bình: 336.53% Thay đổi: 1.03