Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
44,200.0 0.0    0.00%
01/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000LIX6 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 44,100.0 / 44,800.0
 • Biên độ ngày: 44,050.0 - 44,200.0
Bột giặt Lix 44,200.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến LIX

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Bột giặt Lix và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Shooting Star 1W 3 07/05/2023
Doji Star Bearish 5H 3 30/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 3 01/06/2023 10:00
Bullish Engulfing 30 3 01/06/2023 10:00
Belt Hold Bullish 15 4 01/06/2023 10:00
Bullish Engulfing 15 4 01/06/2023 10:00
Harami Bullish 1H 5 31/05/2023 14:00
Harami Cross 1H 5 31/05/2023 14:00
Harami Bullish 30 5 31/05/2023 14:00
Harami Cross 30 5 31/05/2023 14:00
Tri-Star Bullish 15 5 01/06/2023 09:45
Bullish Hammer 1M 6 12/22
Separating Lines Bullish 1D 6 24/05/2023
Belt Hold Bullish 5H 6 29/05/2023 08:00
Belt Hold Bearish 30 6 31/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 30 6 31/05/2023 13:00
Belt Hold Bearish 1D 7 23/05/2023
Engulfing Bearish 1W 8 02/04/2023
Three Outside Down 15 8 31/05/2023 13:15
Evening Doji Star 15 9 31/05/2023 13:00
Evening Star 15 9 31/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 15 9 31/05/2023 13:00
Belt Hold Bearish 15 9 31/05/2023 13:00
Hanging Man 1W 10 19/03/2023
Dragonfly Bearish 1W 10 19/03/2023
Doji Star Bearish 15 10 31/05/2023 11:00
Three Inside Up 5H 11 24/05/2023 08:00
Belt Hold Bearish 30 11 30/05/2023 13:30
Engulfing Bearish 30 11 30/05/2023 13:30
Separating Lines Bullish 1D 12 15/05/2023
Harami Bullish 5H 12 23/05/2023 12:00
Harami Cross 5H 12 23/05/2023 12:00
Dark Cloud Cover 1D 14 10/05/2023
Belt Hold Bearish 1D 14 10/05/2023
Bullish doji Star 15 14 30/05/2023 14:15
Harami Bullish 15 14 30/05/2023 14:15
Harami Cross 15 14 30/05/2023 14:15
Dragonfly Doji 1M 15 3/22
Doji Star Bearish 5H 15 19/05/2023 13:00
Deliberation Bearish 1H 15 29/05/2023 13:00
Deliberation Bearish 30 15 29/05/2023 13:30
Belt Hold Bearish 15 15 30/05/2023 13:45
Engulfing Bearish 15 15 30/05/2023 13:45
Belt Hold Bearish 1D 16 05/05/2023
Dark Cloud Cover 1D 16 05/05/2023
Belt Hold Bullish 1D 17 04/05/2023
Shooting Star 1W 18 22/01/2023
Hanging Man 1D 18 28/04/2023
Dragonfly Bearish 1D 18 28/04/2023
Belt Hold Bullish 1H 18 26/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 30 18 26/05/2023 14:00
Bullish Engulfing 30 18 26/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1D 20 26/04/2023
Doji Star Bearish 5H 20 15/05/2023 14:00
Harami Bullish 1M 21 9/21
Harami Cross 1M 21 9/21
Dragonfly Doji 1D 21 24/04/2023
Separating Lines Bullish 5H 21 15/05/2023 09:00
Bullish Engulfing 1M 23 7/21
Belt Hold Bullish 1D 23 20/04/2023
Harami Bullish 5H 23 10/05/2023 14:00
Harami Cross 5H 23 10/05/2023 14:00
Doji Star Bearish 15 24 30/05/2023 09:45
Doji Star Bearish 15 26 30/05/2023 09:00
Three Outside Up 1M 27 3/21
Tri-Star Bearish 5H 27 05/05/2023 14:00
Bullish Engulfing 1M 28 02/21
Bullish Hammer 1W 28 13/11/2022
Deliberation Bearish 15 28 29/05/2023 13:45
Three Inside Up 1D 30 11/04/2023
Belt Hold Bullish 15 30 29/05/2023 10:45
Harami Bullish 1D 31 10/04/2023
Harami Cross 1D 31 10/04/2023
Belt Hold Bearish 5H 31 28/04/2023 12:00
Engulfing Bearish 5H 31 28/04/2023 12:00
Belt Hold Bullish 15 31 26/05/2023 14:00
Bullish Engulfing 15 31 26/05/2023 14:00
Morning Doji Star 1W 32 16/10/2022
Belt Hold Bearish 1D 32 07/04/2023
Harami Bullish 1H 32 23/05/2023 10:00
Harami Cross 1H 32 23/05/2023 10:00
Doji Star Bearish 30 32 24/05/2023 13:00
Bullish doji Star 1W 33 09/10/2022
Belt Hold Bearish 1D 33 06/04/2023
Belt Hold Bearish 1H 33 23/05/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1D 34 05/04/2023
Tri-Star Bearish 1H 34 22/05/2023 13:00
Harami Bullish 1D 35 04/04/2023
Harami Cross 1D 35 04/04/2023
Belt Hold Bullish 5H 35 26/04/2023 10:00
Harami Bullish 1M 36 6/20
Harami Cross 1M 36 6/20
Belt Hold Bearish 1D 36 03/04/2023
Belt Hold Bullish 1H 37 19/05/2023 11:00
Bullish Engulfing 1H 37 19/05/2023 11:00
Dragonfly Doji 1W 38 04/09/2022
Belt Hold Bearish 1D 38 30/03/2023
Engulfing Bearish 1D 38 30/03/2023
Three Line Strike 1D 38 30/03/2023
Belt Hold Bearish 1W 40 21/08/2022
Tri-Star Bullish 30 40 23/05/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 41 22/05/2023 13:30
Engulfing Bearish 1W 42 07/08/2022
Doji Star Bearish 1W 44 24/07/2022
Harami Bullish 1D 45 21/03/2023
Harami Cross 1D 45 21/03/2023
Harami Cross Bearish 5H 45 17/04/2023 06:00
Belt Hold Bullish 30 45 19/05/2023 11:00
Bullish Engulfing 30 45 19/05/2023 11:00
Belt Hold Bearish 1D 46 20/03/2023
Harami Bullish 1W 47 03/07/2022
Harami Cross 1W 47 03/07/2022
Tri-Star Bearish 1H 47 16/05/2023 10:00
Bullish doji Star 1W 49 19/06/2022
Doji Star Bearish 1D 49 15/03/2023
Belt Hold Bullish 5H 49 13/04/2023 07:00
Belt Hold Bullish 1D 50 14/03/2023
Separating Lines Bullish 1H 50 15/05/2023 11:00
Three Inside Up 1W 51 05/06/2022
Doji Star Bearish 5H 51 12/04/2023 06:00
Harami Bullish 1W 52 29/05/2022
Bullish doji Star 1H 53 10/05/2023 14:00
Harami Bullish 1H 53 10/05/2023 14:00
Harami Cross 1H 53 10/05/2023 14:00
Harami Bullish 5H 54 10/04/2023 09:00
Harami Cross 5H 54 10/04/2023 09:00
Belt Hold Bearish 1H 54 10/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 1H 54 10/05/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1D 55 07/03/2023
Belt Hold Bearish 5H 55 07/04/2023 11:00
Engulfing Bearish 5H 55 07/04/2023 11:00
Doji Star Bearish 15 55 24/05/2023 11:15
Tri-Star Bullish 30 56 16/05/2023 11:00
Break Away Bullish 1M 57 9/18
Separating Lines Bullish 1M 57 9/18
Thrusting Bearish 1W 57 24/04/2022
Belt Hold Bearish 5H 57 06/04/2023 10:00
Engulfing Bearish 5H 57 06/04/2023 10:00
Doji Star Bearish 1H 57 10/05/2023 09:00
Tri-Star Bearish 30 57 16/05/2023 10:30
Three White Soldiers 1H 58 08/05/2023 14:00
Belt Hold Bullish 1H 60 08/05/2023 11:00
Doji Star Bearish 30 60 15/05/2023 13:00
Belt Hold Bullish 1D 61 27/02/2023
Bullish Engulfing 1D 61 27/02/2023
Belt Hold Bullish 5H 61 04/04/2023 13:00
Tri-Star Bullish 1H 61 08/05/2023 10:00
Tri-Star Bearish 1H 62 05/05/2023 14:00
Harami Bullish 30 62 11/05/2023 14:30
Harami Cross 30 62 11/05/2023 14:30
Three Inside Down 1M 63 3/18
Hanging Man 1D 63 23/02/2023
Harami Bullish 5H 63 03/04/2023 12:00
Harami Cross 5H 63 03/04/2023 12:00
Belt Hold Bearish 30 63 11/05/2023 14:00
Engulfing Bearish 30 63 11/05/2023 14:00
Tri-Star Bearish 15 63 23/05/2023 09:45
Harami Cross Bearish 1M 64 02/18
Harami Bearish 1M 64 02/18
Doji Star Bearish 1M 64 02/18
Belt Hold Bearish 1D 64 22/02/2023
Belt Hold Bearish 5H 64 03/04/2023 07:00
Engulfing Bearish 5H 64 03/04/2023 07:00
Tri-Star Bullish 15 64 23/05/2023 09:15
Hanging Man 1D 65 21/02/2023
Tri-Star Bearish 15 65 22/05/2023 13:45
Hanging Man 1D 66 20/02/2023
Belt Hold Bearish 5H 67 30/03/2023 13:00
Engulfing Bearish 5H 67 30/03/2023 13:00
Harami Cross 30 67 10/05/2023 13:30
Bullish doji Star 30 67 10/05/2023 13:30
Harami Bullish 30 67 10/05/2023 13:30
Morning Star 1W 68 06/02/2022
Tri-Star Bullish 1H 68 04/05/2023 10:00
Belt Hold Bearish 30 68 10/05/2023 13:00
Engulfing Bearish 30 68 10/05/2023 13:00
Harami Bullish 1M 69 9/17
Harami Bullish 1W 69 23/01/2022
Belt Hold Bearish 1D 69 15/02/2023
Engulfing Bearish 1D 69 15/02/2023
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận LIX

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Bột giặt Lix
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
Huy Trinh
Huy Trinh 20/12/2020 15:23
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
lix đang ở điểm đáy của 6 tháng trước, trong khi EPS vẫn đang tăng tăng tốt. Rất đáng để mua vào thoqif điểm này
Huy Trinh
Huy Trinh 21/04/2020 21:06
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
lix là doanh nghiệp đáng đầu tư trong năm 2020, tuy nhiên giá hiện tại đã tăng hơn 30% so với đầu năm. Q1.2020 này doanh thu và lơin nhuận đèu tốt, tuy nhiên cần kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về mức hợp lý hãy mua vào
Huy Trinh
Huy Trinh 21/04/2020 21:05
Đã lưu. Xem Mục Đã Lưu.
Bình luận này đã được lưu trong Mục Đã Lưu của bạn
lix là doanh nghiệp đáng đầu tư trong năm 2020, tuy nhiên giá hiện tại đã tăng hơn 30% so với đầu năm. Q1.2020 này doanh thu và lơin nhuận đèu tốt, tuy nhiên cần kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về mức hợp lý hãy mua vào
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email