Công ty Cổ phần Bột giặt Lix (LIX)

HOSE
45,200.0
0.0(0.00%)
 • Khối lượng:
  11,800
 • Giá Mua/Bán:
  45,200.0/45,500.0
 • Biên độ ngày:
  45,200.0 - 45,200.0
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Bình luận LIX

Bạn cảm thấy thế nào về Bột giặt Lix?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(3)
 • lix đang ở điểm đáy của 6 tháng trước, trong khi EPS vẫn đang tăng tăng tốt. Rất đáng để mua vào thoqif điểm này
  0
  • lix là doanh nghiệp đáng đầu tư trong năm 2020, tuy nhiên giá hiện tại đã tăng hơn 30% so với đầu năm. Q1.2020 này doanh thu và lơin nhuận đèu tốt, tuy nhiên cần kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về mức hợp lý hãy mua vào
   0
   • lix là doanh nghiệp đáng đầu tư trong năm 2020, tuy nhiên giá hiện tại đã tăng hơn 30% so với đầu năm. Q1.2020 này doanh thu và lơin nhuận đèu tốt, tuy nhiên cần kiên nhẫn chờ giá điều chỉnh về mức hợp lý hãy mua vào
    0