Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

LHN Ltd (LHNL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.330 0.000    0.00%
06/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1AH9000002 
S/N:  41O
 • Khối lượng: 238,600
 • Giá Mua/Bán: 0.330 / 0.330
 • Biên độ ngày: 0.325 - 0.330
LHN 0.330 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Engulfing 1W 2 21/11/2021
Dragonfly Doji 1W 3 14/11/2021
Homing Pigeon 1D 3 01/12/2021
Bullish Engulfing 1H 3 06/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1H 3 06/12/2021 13:00
Doji Star Bearish 1M 5 7/21
Three Outside Down 1D 5 29/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 5 06/12/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 5 06/12/2021 12:00
Harami Bullish 1W 6 24/10/2021
Harami Cross 1W 6 24/10/2021
Engulfing Bearish 1D 6 26/11/2021
Tri-Star Bullish 15 6 06/12/2021 10:45
Morning Star 5H 7 01/12/2021 14:00
Three Inside Up 5H 7 01/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 7 01/12/2021 14:00
Morning Doji Star 5H 7 01/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 5H 7 01/12/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 7 06/12/2021 10:30
Bullish doji Star 5H 8 01/12/2021 09:00
Harami Bullish 5H 8 01/12/2021 09:00
Harami Cross 5H 8 01/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 8 03/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1W 9 03/10/2021
Homing Pigeon 5H 9 01/12/2021 04:00
Morning Doji Star 1W 10 26/09/2021
Three Inside Up 1W 10 26/09/2021
Dragonfly Bearish 1D 10 22/11/2021
Hanging Man 1D 10 22/11/2021
Tri-Star Bullish 30 10 03/12/2021 14:30
Bullish doji Star 1W 11 19/09/2021
Harami Bullish 1W 11 19/09/2021
Harami Cross 1W 11 19/09/2021
Doji Star Bearish 1D 11 19/11/2021
Hanging Man 1D 11 19/11/2021
Dragonfly Bearish 1D 11 19/11/2021
Tri-Star Bearish 30 11 03/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 12 18/11/2021
Bullish Engulfing 1D 12 18/11/2021
Morning Doji Star 1D 12 18/11/2021
Morning Star 1D 12 18/11/2021
Three Inside Up 1D 12 18/11/2021
Tri-Star Bullish 15 12 03/12/2021 14:30
Bullish doji Star 1D 13 17/11/2021
Dragonfly Doji 1D 13 17/11/2021
Harami Bullish 1D 13 17/11/2021
Harami Cross 1D 13 17/11/2021
Bullish doji Star 1H 13 02/12/2021 16:00
Harami Bullish 1H 13 02/12/2021 16:00
Harami Cross 1H 13 02/12/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 13 03/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1D 14 16/11/2021
Doji Star Bearish 1M 15 9/20
Belt Hold Bearish 1D 15 15/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 16 02/12/2021 13:00
Harami Cross 30 16 02/12/2021 16:00
Bullish doji Star 30 16 02/12/2021 16:00
Harami Bullish 30 16 02/12/2021 16:00
Advance Block Bearish 1M 17 7/20
Inverted Hammer 1M 17 7/20
Bullish doji Star 1W 17 08/08/2021
Harami Bullish 1W 17 08/08/2021
Harami Cross 1W 17 08/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 17 11/11/2021
Harami Cross Bearish 5H 17 25/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1H 17 02/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1M 19 5/20
Harami Bullish 1W 19 25/07/2021
Harami Cross 1W 19 25/07/2021
Tri-Star Bullish 30 19 02/12/2021 14:30
Harami Cross Bearish 1H 20 01/12/2021 15:00
Falling Three Methods 1W 21 11/07/2021
Belt Hold Bullish 1H 21 01/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 21 01/12/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 21 02/12/2021 16:00
Engulfing Bearish 1M 22 02/20
Dragonfly Doji 1D 22 03/11/2021
Deliberation Bearish 5H 22 23/11/2021 16:00
Doji Star Bearish 5H 22 23/11/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 22 02/12/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 22 02/12/2021 15:45
Tri-Star Bearish 30 23 02/12/2021 12:30
Three Outside Up 1M 24 12/19
Harami Cross 1H 24 01/12/2021 09:00
Harami Bullish 1H 24 01/12/2021 09:00
Bullish doji Star 1H 24 01/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 24 02/12/2021 12:00
Bullish Engulfing 1M 25 11/19
Morning Doji Star 1M 25 11/19
Belt Hold Bearish 1D 25 29/10/2021
Stick Sandwich 1H 25 01/12/2021 08:00
Bullish doji Star 1M 26 10/19
Belt Hold Bullish 1H 26 30/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 26 02/12/2021 07:30
Belt Hold Bullish 1D 27 27/10/2021
Bullish Engulfing 1D 27 27/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 27 22/11/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 27 22/11/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 27 01/12/2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 27 02/12/2021 14:30
Tri-Star Bearish 1H 28 30/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 28 02/12/2021 14:15
Belt Hold Bearish 5H 29 19/11/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 29 19/11/2021 07:00
Shooting Star 1W 30 09/05/2021
Harami Bullish 1D 30 22/10/2021
Harami Cross 1D 30 22/10/2021
Tri-Star Bullish 15 31 02/12/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 32 18/11/2021 06:00
Bullish Engulfing 5H 32 18/11/2021 06:00
Tri-Star Bullish 1H 33 30/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 33 02/12/2021 12:15
Harami Bullish 1D 34 18/10/2021
Harami Cross 1D 34 18/10/2021
Tri-Star Bullish 30 35 01/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 35 02/12/2021 07:45
Tri-Star Bearish 30 36 01/12/2021 08:30
Tri-Star Bearish 15 36 01/12/2021 15:45
Morning Doji Star 1D 37 13/10/2021
Three Inside Up 1D 37 13/10/2021
Dragonfly Doji 1H 37 29/11/2021 10:00
Bullish doji Star 1D 38 12/10/2021
Harami Bullish 1D 38 12/10/2021
Harami Cross 1D 38 12/10/2021
Bullish Hammer 1W 39 07/03/2021
Three Outside Down 5H 39 15/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 30 39 30/11/2021 15:00
Three Outside Up 1M 40 8/18
Belt Hold Bearish 1D 40 08/10/2021
Belt Hold Bearish 5H 40 15/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 5H 40 15/11/2021 08:00
Evening Doji Star 5H 40 15/11/2021 08:00
Evening Star 5H 40 15/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 1M 41 7/18
Doji Star Bearish 5H 41 15/11/2021 03:00
Tri-Star Bearish 30 41 30/11/2021 14:00
Morning Doji Star 1D 42 06/10/2021
Morning Star 1D 42 06/10/2021
Three Inside Up 1D 42 06/10/2021
Bullish Engulfing 5H 42 12/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 42 30/11/2021 13:30
Bullish doji Star 1D 43 05/10/2021
Harami Bullish 1D 43 05/10/2021
Harami Cross 1D 43 05/10/2021
Tri-Star Bearish 30 43 30/11/2021 13:00
Doji Star Bearish 1M 47 01/18
Shooting Star 1D 47 29/09/2021
Tri-Star Bullish 15 47 01/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 1M 48 12/17
Morning Doji Star 1M 48 12/17
Morning Star 1M 48 12/17
Harami Cross 5H 48 10/11/2021 13:00
Harami Bullish 5H 48 10/11/2021 13:00
Bullish doji Star 5H 48 10/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 15 48 01/12/2021 08:45
Bullish doji Star 1M 49 11/17
Belt Hold Bearish 1H 49 26/11/2021 08:00
Engulfing Bearish 1H 49 26/11/2021 08:00
Separating Lines Bullish 1D 50 24/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 50 09/11/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 50 26/11/2021 07:00
Tri-Star Bullish 15 50 30/11/2021 15:45
Homing Pigeon 1D 51 23/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 51 09/11/2021 07:00
Engulfing Bearish 5H 51 09/11/2021 07:00
Evening Doji Star 5H 51 09/11/2021 07:00
Evening Star 5H 51 09/11/2021 07:00
Tri-Star Bearish 1H 51 25/11/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 51 30/11/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 51 30/11/2021 15:30
Abandoned Baby Bearish 1W 52 06/12/2020
Evening Doji Star 1W 52 06/12/2020
Doji Star Bearish 5H 52 08/11/2021 16:00
Tri-Star Bearish 30 52 29/11/2021 16:00
Doji Star Bearish 1W 53 29/11/2020
Bullish doji Star 1D 53 21/09/2021
Harami Bullish 1D 53 21/09/2021
Harami Cross 1D 53 21/09/2021
Tri-Star Bullish 15 53 30/11/2021 15:00
Harami Bearish 1W 55 15/11/2020
Engulfing Bearish 1D 55 17/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 55 05/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 56 05/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 56 05/11/2021 08:00
Doji Star Bearish 1H 56 25/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 56 30/11/2021 14:15
Separating Lines Bullish 1H 57 25/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 57 30/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1D 58 14/09/2021
Evening Doji Star 30 58 29/11/2021 10:00
Evening Star 30 58 29/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 59 30/11/2021 13:15
Belt Hold Bullish 5H 60 02/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 5H 60 02/11/2021 15:00
Harami Cross 1H 60 24/11/2021 16:00
Harami Bullish 1H 60 24/11/2021 16:00
Bullish doji Star 1H 60 24/11/2021 16:00
Morning Doji Star 30 60 29/11/2021 09:00
Morning Star 30 60 29/11/2021 09:00
Three Inside Up 30 60 29/11/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 60 30/11/2021 13:00
Harami Bullish 1D 61 09/09/2021
Harami Cross 1D 61 09/09/2021
Bullish doji Star 30 61 29/11/2021 08:30
Harami Bullish 30 61 29/11/2021 08:30
Harami Cross 30 61 29/11/2021 08:30
Separating Lines Bullish 1D 63 07/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 63 24/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1H 63 24/11/2021 13:00
Bullish Hammer 1D 64 06/09/2021
Belt Hold Bullish 5H 65 01/11/2021 04:00
Harami Bearish 1M 66 6/16
Belt Hold Bullish 1H 66 24/11/2021 10:00
Homing Pigeon 1D 67 01/09/2021
Three Outside Down 1H 67 24/11/2021 09:00
Three Outside Up 1W 68 09/08/2020
Belt Hold Bearish 5H 68 29/10/2021 06:00
Engulfing Bearish 1H 68 24/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 1M 69 3/16
Harami Bullish 1D 69 30/08/2021
Harami Cross 1D 69 30/08/2021
Three Outside Down 30 69 26/11/2021 13:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận LHNL

Viết cảm nghĩ của bạn về LHN Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email