Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Kencana Agri Ltd (KCAL)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.185 0.000    0.00%
26/10 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1CE4000000 
S/N:  BNE
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.186 / 0.300
 • Biên độ ngày: 0.185 - 0.185
Kencana Agri Ltd 0.185 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bearish 1H Hiện tại
Belt Hold Bearish 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 15 1 14/10/2021 15:30
Belt Hold Bearish 1D 2 13/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 2 14/10/2021 13:00
Deliberation Bearish 1W 3 26/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 3 13/10/2021 05:00
Tri-Star Bullish 30 3 14/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 3 14/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 4 08/10/2021
Tri-Star Bearish 30 4 14/10/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 4 14/10/2021 12:15
Tri-Star Bearish 1H 6 13/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 7 13/10/2021 13:45
Belt Hold Bearish 1W 8 22/08/2021
Dark Cloud Cover 1W 8 22/08/2021
Tri-Star Bearish 15 9 13/10/2021 09:00
Shooting Star 1W 10 08/08/2021
Harami Bullish 1D 11 13/09/2021
Harami Cross 1D 11 13/09/2021
Engulfing Bearish 1D 12 10/09/2021
Belt Hold Bearish 1D 12 10/09/2021
Tri-Star Bearish 1H 12 08/10/2021 07:00
Harami Cross Bearish 30 12 11/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 12 11/10/2021 14:15
Tri-Star Bullish 5H 13 24/09/2021 11:00
Doji Star Bearish 1M 14 8/20
Homing Pigeon 1D 14 08/09/2021
Tri-Star Bearish 15 14 11/10/2021 10:30
Tri-Star Bullish 30 15 08/10/2021 15:00
Harami Bullish 1W 16 13/06/2021
Harami Cross 1W 16 13/06/2021
Tri-Star Bullish 15 16 08/10/2021 15:00
Evening Doji Star 1D 17 25/08/2021
Evening Star 1D 17 25/08/2021
Tri-Star Bearish 15 17 08/10/2021 07:45
Tri-Star Bullish 5H 18 10/09/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 18 07/10/2021 08:30
Tri-Star Bullish 1H 19 24/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 20 07/10/2021 08:30
Belt Hold Bearish 1W 23 25/04/2021
Engulfing Bearish 1W 23 25/04/2021
Tri-Star Bullish 30 24 24/09/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1M 25 9/19
Harami Bullish 1W 25 11/04/2021
Harami Cross 1W 25 11/04/2021
Tri-Star Bullish 1H 25 10/09/2021 15:00
Stick Sandwich 1W 26 04/04/2021
Evening Star 1D 26 23/07/2021
Evening Doji Star 1D 26 23/07/2021
Abandoned Baby Bearish 1D 26 23/07/2021
Tri-Star Bullish 15 26 24/09/2021 15:00
Doji Star Bearish 1D 27 22/07/2021
Deliberation Bearish 5H 27 24/08/2021 05:00
Doji Star Bearish 5H 27 24/08/2021 05:00
Tri-Star Bearish 15 27 20/09/2021 09:45
Evening Doji Star 1D 29 15/07/2021
Tri-Star Bullish 30 30 10/09/2021 15:00
Three Outside Up 1W 31 21/02/2021
Dragonfly Bearish 1W 31 21/02/2021
Doji Star Bearish 1W 31 21/02/2021
Belt Hold Bullish 1D 31 07/07/2021
Bullish Engulfing 1D 31 07/07/2021
Bullish Engulfing 1W 32 14/02/2021
Three Inside Up 1W 32 14/02/2021
Tri-Star Bearish 5H 32 17/08/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 32 10/09/2021 15:00
Harami Cross 1W 33 07/02/2021
Harami Bullish 1W 33 07/02/2021
Dragonfly Doji 1W 33 07/02/2021
Tri-Star Bearish 15 33 10/09/2021 08:45
Harami Cross Bearish 1D 34 23/06/2021
Tri-Star Bullish 1D 36 15/06/2021
Harami Cross Bearish 1D 38 09/06/2021
Doji Star Bearish 1H 38 24/08/2021 09:00
Bullish Engulfing 1M 40 6/18
Bullish doji Star 1W 40 20/12/2020
Harami Bullish 1W 40 20/12/2020
Harami Cross 1W 40 20/12/2020
Belt Hold Bullish 1D 40 04/06/2021
Tri-Star Bullish 1H 40 19/08/2021 13:00
Inverted Hammer 1M 41 5/18
Stick Sandwich 1W 41 13/12/2020
Doji Star Bearish 5H 41 22/07/2021 12:00
Abandoned Baby Bullish 1M 42 4/18
Tri-Star Bearish 1D 42 31/05/2021
Dragonfly Doji 1M 43 3/18
Harami Bullish 1M 43 3/18
Harami Cross 1M 43 3/18
Tri-Star Bullish 1D 43 25/05/2021
Doji Star Bearish 30 43 24/08/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 44 24/08/2021 12:45
Three Black Crows 1M 45 01/18
Doji Star Bearish 1W 45 15/11/2020
Tri-Star Bullish 30 45 19/08/2021 13:30
Belt Hold Bullish 5H 46 07/07/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 46 07/07/2021 12:00
Tri-Star Bearish 30 46 19/08/2021 10:00
Belt Hold Bearish 1M 47 11/17
Three Outside Up 1M 48 10/17
Harami Bullish 1H 48 13/08/2021 15:00
Harami Cross 1H 48 13/08/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 48 18/08/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 48 19/08/2021 13:45
Bullish Engulfing 1M 49 9/17
Three Inside Up 1D 49 07/05/2021
Tri-Star Bearish 15 49 19/08/2021 10:15
Harami Bullish 1D 50 04/05/2021
Harami Cross 1D 50 04/05/2021
Inverted Hammer 1M 51 7/17
Tri-Star Bullish 1H 51 13/08/2021 10:00
Tri-Star Bearish 30 51 17/08/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 51 18/08/2021 14:45
Bullish doji Star 1M 52 6/17
Bullish Hammer 1W 52 27/09/2020
Belt Hold Bullish 1D 54 27/04/2021
Tri-Star Bullish 5H 54 15/06/2021 05:00
Tri-Star Bearish 15 54 17/08/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1H 55 27/07/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 55 13/08/2021 15:00
Tri-Star Bearish 1D 56 23/04/2021
Harami Cross Bearish 5H 56 09/06/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 58 13/08/2021 15:15
Abandoned Baby Bearish 1W 59 09/08/2020
Evening Doji Star 1W 59 09/08/2020
Tri-Star Bullish 1D 59 15/04/2021
Separating Lines Bullish 1M 60 10/16
Doji Star Bearish 1W 60 02/08/2020
Deliberation Bearish 1W 60 02/08/2020
Tri-Star Bearish 1D 60 09/04/2021
Tri-Star Bullish 30 61 13/08/2021 09:30
Downside Gap Three Methods 1M 62 8/16
Tri-Star Bearish 5H 62 31/05/2021 05:00
Harami Bullish 1H 62 15/07/2021 13:00
Harami Cross 1H 62 15/07/2021 13:00
Tri-Star Bearish 30 62 13/08/2021 09:00
Tri-Star Bullish 5H 63 25/05/2021 14:00
Evening Doji Star 1H 63 15/07/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 63 13/08/2021 10:00
Dragonfly Doji 1W 64 28/06/2020
Tri-Star Bullish 15 64 13/08/2021 09:30
Harami Cross Bearish 1W 65 21/06/2020
Tri-Star Bearish 5H 65 18/05/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1H 65 07/07/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 65 07/07/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 65 27/07/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 65 13/08/2021 09:15
Three Inside Up 1W 66 31/05/2020
Tri-Star Bearish 30 66 23/07/2021 09:00
Harami Bullish 1W 67 24/05/2020
Harami Cross 1W 67 24/05/2020
Abandoned Baby Bullish 5H 68 11/05/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 68 16/07/2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 68 27/07/2021 15:15
Tri-Star Bearish 30 69 16/07/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 69 23/07/2021 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận KCAL

Viết cảm nghĩ của bạn về Kencana Agri Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email