JPMorgan Chase & Co BDR (JPMC34)

72.92
-0.99(-1.34%)
  • Khối lượng:
    2,409
  • Giá Mua/Bán:
    72.92/73.03
  • Biên độ ngày:
    72.90 - 73.90

Dữ liệu Lịch sử JPMC34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/10/2022 - 28/11/2022
72.9273.9073.9072.902.41K-1.34%
73.9172.7374.4072.7313.60K+2.23%
72.3072.7072.8072.002.22K-0.69%
72.8072.5073.2972.5017.37K+0.83%
72.2071.0072.6570.9113.61K+2.37%
70.5371.7071.7170.4310.95K-1.63%
71.7071.3072.1470.6712.45K+0.55%
71.3171.6172.5371.2626.98K-0.41%
71.6071.2272.0070.2918.01K+0.53%
71.2272.1272.1671.0176.56K-1.25%
72.1272.6172.6770.8458.29K-0.54%
72.5167.3073.2267.3062.03K+8.03%
67.1267.4968.0466.8524.61K-0.53%
67.4868.3968.6067.2214.15K-0.87%
68.0766.5068.0766.3315.49K+3.45%
65.8065.9765.9764.6411.62K+1.37%
64.9165.0465.7364.5029.50K-1.64%
65.9965.3066.0464.6953.83K+1.06%
65.3066.7067.3665.2135.63K-2.10%
66.7065.6567.2865.6536.48K+1.68%
Cao nhất: 74.40Thấp nhất: 64.50Chênh lệch: 9.90Trung bình: 69.82% Thay đổi: 11.16