Tin Tức Nóng Hổi
Investing Pro 0
👀 Có Gì Trong Danh Mục Đầu Tư của Bezos, Buffett & Berkowitz? Mở Khóa Dữ Liệu
Đóng

Johnson & Johnson (DJNJ2)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
525.50 +0.00    +0.00%
02/06 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo ARS ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Argentina
Mã ISIN:  ARDEUT112679 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.00 / 0.00
 • Biên độ ngày: 525.50 - 525.50
Johnson & Johnson 525.50 +0.00 +0.00%

Mô hình Nến DJNJ2

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Johnson & Johnson và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1W 2 23/04/2023
Tri-Star Bullish 1H 2 29/04/2023 02:00
Tri-Star Bullish 30 2 29/04/2023 02:00
Tri-Star Bullish 15 2 29/04/2023 02:15
Tri-Star Bearish 30 3 29/04/2023 00:30
Tri-Star Bearish 15 3 29/04/2023 00:45
Harami Cross Bearish 1M 4 01/23
Doji Star Bearish 1D 5 21/04/2023
Doji Star Bearish 5H 5 22/04/2023 01:00
Harami Cross Bearish 1W 7 01/01/2023
Belt Hold Bearish 1D 8 07/03/2023
Belt Hold Bearish 5H 8 08/03/2023 01:00
Harami Cross Bearish 1H 8 12/04/2023 01:00
Harami Cross Bearish 30 8 12/04/2023 01:00
Harami Cross Bearish 15 8 12/04/2023 01:15
Bullish Engulfing 1W 9 13/11/2022
Deliberation Bearish 1M 10 7/22
Doji Star Bearish 1M 10 7/22
Belt Hold Bearish 1H 10 08/03/2023 02:00
Belt Hold Bearish 30 10 08/03/2023 02:30
Belt Hold Bearish 15 10 08/03/2023 02:45
Tri-Star Bearish 30 11 06/01/2023 01:30
Tri-Star Bearish 15 11 06/01/2023 01:30
Tri-Star Bullish 1D 12 17/11/2022
Tri-Star Bullish 5H 12 17/11/2022 20:00
Harami Cross Bearish 1W 13 02/10/2022
Tri-Star Bullish 1H 14 17/11/2022 23:00
Tri-Star Bearish 30 14 19/12/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 14 19/12/2022 23:15
Belt Hold Bullish 5H 15 15/11/2022 18:00
Bullish Engulfing 5H 15 15/11/2022 18:00
Tri-Star Bullish 30 15 17/11/2022 23:00
Tri-Star Bullish 15 15 17/11/2022 23:00
Tri-Star Bearish 1W 17 07/08/2022
Belt Hold Bullish 1H 17 15/11/2022 22:00
Bullish Engulfing 1H 17 15/11/2022 22:00
Hanging Man 1M 18 10/21
Tri-Star Bullish 30 18 15/11/2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 18 15/11/2022 22:30
Tri-Star Bearish 1W 20 08/05/2022
Tri-Star Bearish 1D 20 03/10/2022
Tri-Star Bearish 5H 21 04/10/2022 01:00
Tri-Star Bullish 1D 22 29/09/2022
Tri-Star Bullish 5H 23 29/09/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1H 23 04/10/2022 01:00
Tri-Star Bearish 15 23 19/10/2022 23:00
Falling Three Methods 1M 25 3/21
Tri-Star Bearish 30 25 04/10/2022 01:30
Tri-Star Bearish 15 26 04/10/2022 01:45
Tri-Star Bearish 1D 27 10/08/2022
Tri-Star Bullish 30 27 30/09/2022 01:30
Harami Bullish 1W 28 30/01/2022
Harami Cross 1W 28 30/01/2022
Tri-Star Bearish 5H 28 24/08/2022 00:00
Tri-Star Bullish 15 28 30/09/2022 01:30
Tri-Star Bullish 1D 29 23/05/2022
Tri-Star Bearish 1D 30 10/05/2022
Tri-Star Bearish 5H 30 10/08/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1H 30 24/08/2022 00:00
Tri-Star Bearish 30 32 24/08/2022 00:30
Tri-Star Bearish 15 33 24/08/2022 00:30
Tri-Star Bearish 30 34 10/08/2022 23:00
Belt Hold Bullish 1W 35 28/11/2021
Tri-Star Bullish 1D 35 22/03/2022
Tri-Star Bearish 15 35 10/08/2022 23:00
Doji Star Bearish 1W 36 21/11/2021
Tri-Star Bearish 30 38 10/05/2022 22:30
Tri-Star Bullish 5H 39 22/03/2022 20:00
Tri-Star Bearish 15 39 10/05/2022 22:30
Harami Bullish 1W 40 17/10/2021
Harami Cross 1W 40 17/10/2021
Abandoned Baby Bearish 1W 41 03/10/2021
Evening Doji Star 1W 41 03/10/2021
Evening Star 1W 41 03/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 41 23/03/2022 00:00
Tri-Star Bullish 30 41 13/04/2022 23:00
Doji Star Bearish 1W 42 26/09/2021
Tri-Star Bullish 15 42 13/04/2022 23:00
Tri-Star Bullish 30 43 23/03/2022 00:00
Belt Hold Bearish 1D 44 27/01/2022
Tri-Star Bullish 1H 44 11/03/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 44 23/03/2022 00:00
Tri-Star Bullish 30 46 11/03/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 47 11/03/2022 01:00
Tri-Star Bullish 1D 48 17/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 48 27/01/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 48 07/03/2022 22:30
Tri-Star Bearish 15 49 07/03/2022 22:45
Tri-Star Bullish 15 51 02/02/2022 00:00
Tri-Star Bullish 5H 52 17/01/2022 21:00
Belt Hold Bearish 1W 53 14/03/2021
Engulfing Bearish 1W 53 14/03/2021
Tri-Star Bearish 1D 54 13/12/2021
Doji Star Bearish 30 54 28/01/2022 00:30
Tri-Star Bullish 1H 55 17/01/2022 21:00
Tri-Star Bearish 1H 56 14/01/2022 22:00
Tri-Star Bearish 15 57 22/01/2022 02:30
Tri-Star Bearish 5H 58 13/12/2021 21:00
Bullish doji Star 1W 59 15/11/2020
Tri-Star Bullish 30 59 14/01/2022 22:30
Tri-Star Bearish 30 60 14/01/2022 22:00
Tri-Star Bullish 1D 61 18/11/2021
Tri-Star Bearish 1H 61 14/12/2021 00:00
Tri-Star Bullish 15 61 14/01/2022 22:45
Tri-Star Bearish 15 62 14/01/2022 22:15
Tri-Star Bullish 5H 65 18/11/2021 21:00
Tri-Star Bearish 1H 66 02/12/2021 21:00
Belt Hold Bullish 1D 67 07/10/2021
Tri-Star Bearish 15 67 14/12/2021 00:30
Tri-Star Bearish 1D 69 05/10/2021
Tri-Star Bullish 30 69 03/12/2021 21:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

 

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DJNJ2

Viết cảm nghĩ của bạn về Johnson & Johnson
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email