Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà (HSL)

Ho Chi Minh
6,600.0
0.0(0.00%)
 • Khối lượng:
  220,800
 • Giá Mua/Bán:
  6,590.0/6,600.0
 • Biên độ ngày:
  6,420.0 - 6,600.0

Dữ liệu Lịch sử HSL

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
11/07/2022 - 11/08/2022
6,600.06,600.06,600.06,420.0220.80K0.00%
6,600.06,600.06,620.06,510.0239.20K+0.61%
6,560.06,610.06,610.06,500.0155.20K-0.76%
6,610.06,610.06,620.06,530.0156.10K0.00%
6,610.06,620.06,830.06,610.0230.90K0.00%
6,610.06,660.06,660.06,510.0175.10K-1.20%
6,690.06,490.06,690.06,410.0314.80K+2.45%
6,530.06,340.06,550.06,300.0282.80K+3.00%
6,340.06,300.06,380.06,250.0189.10K+0.63%
6,300.06,350.06,430.06,250.0191.60K+0.80%
6,250.06,000.06,280.06,000.0215.40K+0.32%
6,230.06,070.06,310.06,070.0124.30K-0.32%
6,250.06,500.06,500.06,250.0120.20K-3.40%
6,470.06,300.06,510.06,300.0257.90K+6.22%
6,090.96,090.96,172.75,954.5139.15K0.00%
6,090.95,863.66,136.45,863.6292.93K+4.69%
5,818.25,818.25,845.55,681.8168.96K0.00%
5,818.26,109.16,109.15,727.3197.23K+1.59%
5,727.35,654.55,727.35,590.9216.70K+1.29%
5,654.55,681.85,709.15,545.5155.10K-0.48%
5,681.85,627.35,718.25,627.3164.45K+0.97%
5,627.35,454.55,627.35,454.5158.29K+3.17%
5,454.55,545.55,581.85,363.6162.36K-2.28%
Cao nhất: 6,830.0Thấp nhất: 5,363.6Chênh lệch: 1,466.4Trung bình: 6,200.6% Thay đổi: 18.2
 • năm nay giá ngô và giá sắn lên cao , nếu có hàng tồn kho nhiều tức là ủ hàng chờ thời điểm giá cao mới bán . tôi tin báo cáo kinh Doanh quý 4 sẽ rất sáng sủa
  0
  • cố lên đại diện của sơn là trên sàn chứng khoán
   0