Home Depot Inc BDR (HOME34)

53.40
-0.46(-0.85%)
  • Khối lượng:
    1,586
  • Giá Mua/Bán:
    48.90/54.20
  • Biên độ ngày:
    53.10 - 54.20

Dữ liệu Lịch sử HOME34

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
30/08/2022 - 30/09/2022
53.4054.1754.2053.101.59K-0.85%
53.8652.3654.0352.3640.16K+4.50%
51.5452.0852.1751.3516.97K+0.10%
51.4951.9852.1051.243.36K+1.20%
50.8849.4050.8849.4016.15K+3.00%
49.4050.0250.0249.1913.62K-1.93%
50.3751.1151.5750.3710.15K-0.43%
50.5951.6151.6650.0011.58K-1.98%
51.6151.6752.2251.329.25K-0.33%
51.7850.7451.7850.7414.42K+1.79%
50.8751.5551.8350.745.95K+0.59%
50.5751.2351.7350.577.42K-1.79%
51.4954.1354.4551.4918.98K-4.75%
54.0655.3755.3753.8818.99K-2.37%
55.3755.4655.5854.9835.42K-0.32%
55.5555.2656.0754.8437.36K+2.87%
54.0054.5354.6353.9510.89K+1.43%
53.2459.5859.5853.240.42K-2.17%
54.4254.8754.8753.84167.77K-0.18%
54.5252.6954.7452.694.07K+1.53%
53.7053.8054.0953.265.54K+0.60%
53.3853.7253.9353.102.88K+0.56%
Cao nhất: 59.58Thấp nhất: 49.19Chênh lệch: 10.39Trung bình: 52.55% Thay đổi: 0.60