Công ty cổ phần Tư vấn-Thương mại-Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (HQC)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
4,300.00
+20.00
(+0.47%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
4,260.00
4,350.00
Biên độ 52 tuần
1,500.00
5,240.00
Khối lượng
4,037,300

Dữ liệu Lịch sử HQC

Khung Thời Gian
Daily
21/08/2023 - 21/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
4,290.004,280.004,350.004,260.004.30M+0.23%
4,280.004,150.004,290.004,150.003.73M+3.13%
4,150.004,100.004,200.004,070.007.43M-1.19%
4,200.004,260.004,260.004,160.004.98M-1.41%
4,260.004,230.004,320.004,200.004.40M+0.95%
4,220.004,350.004,410.004,180.009.82M-3.21%
4,360.004,450.004,500.004,300.007.33M-1.36%
4,420.004,360.004,430.004,320.006.27M+1.38%
4,360.004,620.004,670.004,350.0013.14M-5.22%
4,600.004,590.004,670.004,570.009.46M+0.22%
4,590.004,600.004,700.004,500.0011.84M+0.44%
4,570.004,480.004,650.004,390.0012.85M+3.16%
4,430.004,440.004,490.004,400.007.33M+0.68%
4,400.004,410.004,490.004,370.007.01M+1.15%
4,350.004,420.004,450.004,320.005.97M-1.36%
4,410.004,390.004,540.004,380.0010.00M+1.61%
4,340.004,300.004,340.004,280.006.45M+0.93%
4,300.004,330.004,360.004,250.007.31M-0.92%
4,340.004,310.004,360.004,230.007.41M+1.64%
4,270.004,360.004,360.004,260.007.13M-0.23%
4,280.004,220.004,300.004,010.0010.93M+2.15%
4,190.004,150.004,380.004,100.0016.90M-4.56%
Cao nhất
4,700.00
% Thay đổi
-2.28
Trung bình
4,345.91
Chênh lệch
690.00
Thấp nhất
4,010.00