Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Hong Kong and China Gas Co Ltd (HOKCF)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
1.0800 +0.0000    +0.00%
02/07 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Hoa Kỳ
Mã ISIN:  HK0003000038 
S/N:  000300003
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.0000 / 0.0000
 • Biên độ ngày: 1.0800 - 1.0800
HK & China Gas 1.0800 +0.0000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 5H 1 01/07/2022 01:00
Tri-Star Bullish 1H 1 01/07/2022 01:00
Tri-Star Bullish 30 1 01/07/2022 01:30
Tri-Star Bullish 15 1 01/07/2022 01:30
Doji Star Bearish 5H 3 28/06/2022 23:00
Doji Star Bearish 1H 3 28/06/2022 23:00
Doji Star Bearish 30 3 28/06/2022 23:00
Doji Star Bearish 15 3 28/06/2022 23:15
Doji Star Bearish 30 7 23/06/2022 00:00
Doji Star Bearish 15 7 23/06/2022 00:15
Three River Bottom 1W 8 01/05/2022
Belt Hold Bullish 5H 8 22/06/2022 17:00
Belt Hold Bullish 1H 8 22/06/2022 20:00
Belt Hold Bullish 30 8 22/06/2022 20:30
Belt Hold Bullish 15 8 22/06/2022 20:45
Homing Pigeon 1W 9 24/04/2022
Tri-Star Bullish 5H 10 21/06/2022 16:00
Tri-Star Bullish 1H 10 21/06/2022 20:00
Tri-Star Bullish 30 10 21/06/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 10 21/06/2022 20:45
Bullish Engulfing 1M 11 8/21
Tri-Star Bearish 1H 13 16/06/2022 00:00
Tri-Star Bearish 30 13 16/06/2022 00:30
Tri-Star Bearish 15 13 16/06/2022 00:45
Tri-Star Bullish 1H 14 14/06/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 14 14/06/2022 22:00
Tri-Star Bullish 15 14 14/06/2022 22:15
Homing Pigeon 1W 15 13/03/2022
Tri-Star Bearish 1D 15 02/06/2022
Tri-Star Bearish 15 15 14/06/2022 21:45
Bullish Hammer 1M 18 01/21
Tri-Star Bearish 5H 18 08/06/2022 18:00
Three Outside Up 1M 20 11/20
Tri-Star Bearish 1H 20 08/06/2022 22:00
Tri-Star Bearish 30 20 08/06/2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 20 09/06/2022 20:30
Bullish Engulfing 1M 21 10/20
Hanging Man 1W 21 30/01/2022
Tri-Star Bearish 5H 21 02/06/2022 17:00
Tri-Star Bearish 15 21 08/06/2022 22:30
Homing Pigeon 1M 23 8/20
Tri-Star Bearish 1H 23 02/06/2022 20:00
Bullish Engulfing 5H 24 27/05/2022 01:00
Tri-Star Bearish 15 24 02/06/2022 20:30
Bullish Engulfing 1H 26 27/05/2022 01:00
Homing Pigeon 1M 27 4/20
Hanging Man 1W 27 19/12/2021
Tri-Star Bearish 1D 27 09/05/2022
Tri-Star Bullish 30 29 26/05/2022 01:30
Tri-Star Bullish 5H 30 19/05/2022 18:00
Tri-Star Bearish 30 30 25/05/2022 20:30
Tri-Star Bullish 15 30 26/05/2022 01:45
Tri-Star Bearish 15 31 25/05/2022 20:45
Belt Hold Bullish 1M 33 10/19
Tri-Star Bullish 1H 33 19/05/2022 21:00
Harami Cross Bearish 30 33 21/05/2022 01:30
Tri-Star Bearish 15 34 21/05/2022 01:45
Tri-Star Bullish 30 35 19/05/2022 21:30
Tri-Star Bearish 30 37 17/05/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 37 19/05/2022 21:30
Tri-Star Bullish 5H 38 09/05/2022 23:00
Tri-Star Bearish 15 39 17/05/2022 01:15
Tri-Star Bearish 30 40 13/05/2022 02:30
Three Outside Up 1M 41 01/19
Tri-Star Bullish 1H 41 09/05/2022 23:00
Tri-Star Bullish 15 41 14/05/2022 02:00
Belt Hold Bullish 1M 42 11/18
Bullish Engulfing 1M 42 11/18
Three Inside Up 1W 42 01/08/2021
Tri-Star Bearish 1H 42 09/05/2022 21:00
Tri-Star Bullish 30 42 12/05/2022 02:00
Tri-Star Bearish 15 42 13/05/2022 02:45
Harami Bullish 1W 43 25/07/2021
Harami Cross 1W 43 25/07/2021
Tri-Star Bullish 1H 43 06/05/2022 22:00
Belt Hold Bearish 1W 44 18/07/2021
Engulfing Bearish 1W 44 18/07/2021
Tri-Star Bullish 15 44 12/05/2022 02:15
Harami Bullish 1W 45 11/07/2021
Tri-Star Bearish 30 45 09/05/2022 21:30
Tri-Star Bullish 30 46 06/05/2022 22:30
Tri-Star Bullish 15 46 09/05/2022 23:45
Belt Hold Bullish 1M 47 6/18
Tri-Star Bearish 15 47 09/05/2022 21:45
Tri-Star Bullish 15 48 06/05/2022 22:30
Belt Hold Bullish 30 51 27/04/2022 21:00
Harami Bullish 1W 53 25/04/2021
Harami Cross 1W 53 25/04/2021
Tri-Star Bullish 5H 53 08/04/2022 02:00
Tri-Star Bullish 30 53 26/04/2022 01:00
Tri-Star Bullish 15 53 27/04/2022 21:15
Belt Hold Bearish 1W 54 18/04/2021
Kicking Bearish 1H 54 15/04/2022 02:00
Tri-Star Bearish 15 54 27/04/2022 21:00
Belt Hold Bullish 1W 55 11/04/2021
Bullish doji Star 1D 55 02/03/2022
Belt Hold Bullish 1H 55 15/04/2022 01:00
Homing Pigeon 1D 56 28/02/2022
Belt Hold Bullish 5H 56 30/03/2022 18:00
Tri-Star Bullish 1H 56 14/04/2022 00:00
Tri-Star Bullish 15 56 26/04/2022 01:15
Belt Hold Bullish 1M 57 8/17
Harami Cross Bearish 1W 57 28/03/2021
Tri-Star Bearish 1H 57 13/04/2022 21:00
Tri-Star Bullish 1M 58 7/17
Kicking Bearish 30 58 15/04/2022 02:30
Belt Hold Bullish 30 59 15/04/2022 01:30
Tri-Star Bearish 15 59 21/04/2022 22:00
Tri-Star Bullish 30 60 14/04/2022 00:30
Tri-Star Bullish 15 60 19/04/2022 02:45
Tri-Star Bearish 5H 61 23/03/2022 21:00
Tri-Star Bearish 30 61 13/04/2022 21:00
Three Outside Up 1M 62 02/17
Belt Hold Bullish 1M 63 01/17
Bullish Engulfing 1M 63 01/17
Belt Hold Bullish 15 63 15/04/2022 01:45
Dragonfly Doji 1D 64 07/02/2022
Tri-Star Bullish 30 64 08/04/2022 02:30
Tri-Star Bullish 15 64 14/04/2022 00:45
Harami Cross Bearish 1M 65 11/16
Belt Hold Bearish 1W 65 31/01/2021
Tri-Star Bearish 15 65 13/04/2022 21:00
Bullish Engulfing 1W 66 24/01/2021
Tri-Star Bullish 30 67 30/03/2022 22:30
Tri-Star Bearish 30 68 30/03/2022 21:30
Tri-Star Bullish 15 68 08/04/2022 02:45
Tri-Star Bullish 1W 69 27/12/2020
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận 0003

Viết cảm nghĩ của bạn về Hong Kong and China Gas Co Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email