Sichuan Hebang Biotechnology Co Ltd (603077)

Thượng Hải
3.300
-0.090(-2.65%)
  • Khối lượng:
    98,161,840
  • Giá Mua/Bán:
    3.300/3.310
  • Biên độ ngày:
    3.280 - 3.380

Dữ liệu Lịch sử 603077

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/08/2022 - 26/09/2022
3.3003.3603.3803.28098.16M-2.65%
3.3903.4303.4803.340107.53M-1.17%
3.4303.4303.4803.41079.11M-0.87%
3.4603.4503.4703.40068.41M0.00%
3.4603.4503.4803.42079.24M+1.17%
3.4203.3703.4403.35099.38M+0.59%
3.4003.5603.5603.400171.89M-5.03%
3.5803.7203.7403.500223.87M-3.50%
3.7103.7503.7803.690162.60M-2.88%
3.8203.9003.9203.800103.18M-1.29%
3.8703.8903.9203.83090.71M-0.51%
3.8903.9803.9803.880121.28M-2.26%
3.9803.9403.9903.880205.23M+1.27%
3.9303.7503.9403.750221.05M+4.80%
3.7503.7203.7703.70089.91M+0.27%
3.7403.7603.7903.73089.55M-0.53%
3.7603.7703.8303.750101.78M-0.27%
3.7703.8603.8703.750179.25M-2.84%
3.8804.0204.0303.860272.07M-3.96%
4.0403.9304.0403.860230.03M+1.51%
3.9803.9404.0403.910201.31M+1.53%
Cao nhất: 4.040Thấp nhất: 3.280Chênh lệch: 0.760Trung bình: 3.693% Thay đổi: -15.816