Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây (DHT)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
45,800.0 -200.0    -0.43%
06/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000DHT3 
 • Khối lượng: 18,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 45,000.0 - 46,500.0
Dược Hà Tây 45,800.0 -200.0 -0.43%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Harami Bullish 1M 2 10/21
Harami Cross 1M 2 10/21
Belt Hold Bearish 1H 3 06/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 1M 4 8/21
Gravestone Doji 1D 6 26/11/2021
Harami Bullish 30 7 03/12/2021 14:30
Harami Cross 30 7 03/12/2021 14:30
Belt Hold Bearish 1H 8 03/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 8 03/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 30 8 03/12/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 9 02/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 1D 10 22/11/2021
Three Outside Up 5H 10 29/11/2021 12:00
Harami Bullish 1H 10 02/12/2021 13:00
Harami Cross 1H 10 02/12/2021 13:00
Three Outside Down 15 10 03/12/2021 14:15
Bullish Engulfing 5H 11 29/11/2021 07:00
Belt Hold Bearish 1H 11 02/12/2021 11:00
Dark Cloud Cover 1H 11 02/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 11 03/12/2021 10:30
Kicking Bearish 30 12 03/12/2021 10:00
Harami Bullish 1M 14 10/20
Bullish Engulfing 1H 14 01/12/2021 14:00
Dark Cloud Cover 30 14 03/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 14 03/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 1W 15 22/08/2021
Belt Hold Bullish 30 15 02/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 30 15 02/12/2021 14:00
Harami Bullish 1H 16 01/12/2021 11:00
Harami Cross 1H 16 01/12/2021 11:00
Belt Hold Bullish 15 16 03/12/2021 10:30
Harami Bullish 30 17 02/12/2021 13:00
Harami Cross 30 17 02/12/2021 13:00
Harami Cross 15 17 03/12/2021 10:15
Bullish doji Star 15 17 03/12/2021 10:15
Harami Bullish 15 17 03/12/2021 10:15
Harami Cross 1M 18 6/20
Harami Bullish 1D 18 10/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 18 30/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 18 02/12/2021 11:00
Dark Cloud Cover 30 18 02/12/2021 11:00
Engulfing Bearish 1D 19 09/11/2021
Separating Lines Bullish 30 19 02/12/2021 10:30
Bullish Hammer 5H 20 22/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 5H 21 22/11/2021 05:00
Engulfing Bearish 1M 22 02/20
Dragonfly Doji 1W 23 27/06/2021
Bullish Hammer 1D 23 03/11/2021
Hanging Man 5H 23 19/11/2021 07:00
Bullish Hammer 5H 23 19/11/2021 07:00
Bullish Engulfing 30 23 01/12/2021 14:00
Engulfing Bearish 1M 24 12/19
Harami Bullish 1W 24 20/06/2021
Harami Cross 1W 24 20/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 24 18/11/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 24 02/12/2021 14:00
Falling Three Methods 1W 25 13/06/2021
Bullish Hammer 1D 25 01/11/2021
Bullish Hammer 1D 26 29/10/2021
Inverted Hammer 1H 26 29/11/2021 10:00
Belt Hold Bearish 30 26 01/12/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 26 01/12/2021 09:30
Bullish Engulfing 1W 27 30/05/2021
Belt Hold Bearish 1D 27 28/10/2021
Engulfing Bearish 1D 27 28/10/2021
Bullish Engulfing 1H 27 29/11/2021 09:00
Three Inside Up 1H 27 29/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 27 30/11/2021 14:30
Three Outside Down 1W 28 23/05/2021
Falling Three Methods 1W 28 23/05/2021
Harami Bullish 1H 28 26/11/2021 14:00
Harami Cross 1H 28 26/11/2021 14:00
Engulfing Bearish 1W 29 16/05/2021
Abandoned Baby Bearish 15 29 02/12/2021 11:00
Belt Hold Bearish 15 29 02/12/2021 11:00
Engulfing Bearish 15 29 02/12/2021 11:00
Evening Doji Star 15 29 02/12/2021 11:00
Evening Star 15 29 02/12/2021 11:00
Harami Cross 1W 30 09/05/2021
Harami Bullish 1D 30 25/10/2021
Harami Cross 1D 30 25/10/2021
Doji Star Bearish 15 30 02/12/2021 10:45
Rising Three Methods 15 31 02/12/2021 10:30
Doji Star Bearish 1D 33 20/10/2021
Hanging Man 5H 33 12/11/2021 05:00
Tri-Star Bearish 30 33 30/11/2021 09:30
Belt Hold Bullish 1D 34 19/10/2021
Doji Star Bearish 30 35 29/11/2021 14:30
Bullish Engulfing 30 36 29/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 37 10/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 1D 38 13/10/2021
Harami Cross Bearish 1H 38 24/11/2021 13:00
Engulfing Bearish 1D 40 11/10/2021
Tri-Star Bearish 15 40 01/12/2021 09:45
Harami Cross Bearish 1H 41 23/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 42 30/11/2021 14:45
Belt Hold Bullish 1H 43 23/11/2021 10:00
Bullish Engulfing 1H 43 23/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 30 43 29/11/2021 09:00
Harami Bullish 1W 44 31/01/2021
Bullish Engulfing 5H 44 04/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 44 04/11/2021 12:00
Bullish doji Star 15 45 30/11/2021 13:15
Inverted Hammer 1D 46 01/10/2021
Downside Gap Three Methods 5H 46 03/11/2021 11:00
Shooting Star 1W 47 10/01/2021
Abandoned Baby Bearish 30 47 26/11/2021 13:00
Tri-Star Bullish 15 47 30/11/2021 11:15
Harami Bullish 1M 48 12/17
Harami Cross 1M 48 12/17
Bullish doji Star 1H 48 22/11/2021 10:00
Dragonfly Doji 1H 48 22/11/2021 10:00
Evening Doji Star 1D 49 28/09/2021
Evening Star 1D 49 28/09/2021
Belt Hold Bearish 1H 49 22/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 49 30/11/2021 10:15
Bullish doji Star 1W 50 20/12/2020
Doji Star Bearish 1D 50 27/09/2021
Harami Bullish 5H 50 01/11/2021 14:00
Harami Cross 5H 50 01/11/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 50 19/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 50 30/11/2021 09:30
Three Outside Down 1M 51 9/17
Tri-Star Bullish 30 51 26/11/2021 09:00
Engulfing Bearish 1M 52 8/17
Belt Hold Bearish 1W 52 06/12/2020
Bullish Engulfing 1W 53 29/11/2020
Bullish doji Star 1D 54 21/09/2021
Harami Bullish 1D 54 21/09/2021
Harami Cross 1D 54 21/09/2021
Harami Cross Bearish 15 54 29/11/2021 14:15
Belt Hold Bearish 5H 55 28/10/2021 05:00
Dark Cloud Cover 5H 55 28/10/2021 05:00
Harami Cross Bearish 1H 55 18/11/2021 13:00
Harami Cross Bearish 30 55 25/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 56 18/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 1H 56 18/11/2021 11:00
Harami Cross Bearish 30 57 25/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 15 57 29/11/2021 13:30
Bullish doji Star 1D 58 15/09/2021
Harami Bullish 1D 58 15/09/2021
Harami Cross 1D 58 15/09/2021
Bullish doji Star 5H 58 26/10/2021 13:00
Harami Bullish 5H 58 26/10/2021 13:00
Harami Cross 5H 58 26/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 30 58 25/11/2021 09:30
Belt Hold Bullish 30 58 25/11/2021 09:30
Abandoned Baby Bullish 15 58 29/11/2021 13:15
Belt Hold Bullish 15 58 29/11/2021 13:15
Bullish Engulfing 15 58 29/11/2021 13:15
Morning Doji Star 15 58 29/11/2021 13:15
Morning Star 15 58 29/11/2021 13:15
Belt Hold Bearish 5H 59 26/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 59 17/11/2021 14:00
Bullish doji Star 15 59 29/11/2021 13:00
Dragonfly Doji 5H 60 25/10/2021 12:00
Morning Star 15 61 29/11/2021 11:00
Three Inside Up 15 61 29/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 15 61 29/11/2021 11:00
Morning Doji Star 15 61 29/11/2021 11:00
Bullish Engulfing 15 61 29/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 5H 62 22/10/2021 14:00
Bullish doji Star 15 62 29/11/2021 10:45
Harami Bullish 15 62 29/11/2021 10:45
Harami Cross 15 62 29/11/2021 10:45
Kicking Bearish 15 63 29/11/2021 10:30
Harami Cross 1W 64 13/09/2020
Three Black Crows 1D 64 07/09/2021
Belt Hold Bullish 1H 65 16/11/2021 11:00
Engulfing Bearish 1W 67 23/08/2020
Belt Hold Bearish 5H 67 20/10/2021 07:00
Harami Cross Bearish 30 67 23/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 15 67 29/11/2021 09:30
Engulfing Bearish 15 67 29/11/2021 09:30
Belt Hold Bullish 5H 68 19/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 30 68 23/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 68 29/11/2021 09:15
Tri-Star Bearish 15 69 29/11/2021 09:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận DHT

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email