Hang Lung Ppt (0101)

14.50
-0.08(-0.55%)
 • Khối lượng:
  1,050,100
 • Giá Mua/Bán:
  14.50/14.54
 • Biên độ ngày:
  14.48 - 14.82
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Hồng Kông
 • Mã ISIN:HK0101000591

Bình luận 0101

Bạn cảm thấy thế nào về Hang Lung Ppt?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)