CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV)

Ho Chi Minh
13,300
+700(+5.56%)
  • Khối lượng:
    9,490,800
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    12,800 - 13,450
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Đầu tư HTGT Đèo Cả đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Dữ liệu Lịch sử HHV

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
28/12/2022 - 28/01/2023
13,35013,05013,45012,8009.75M+5.95%
13,35013,05013,45012,8009.75M+5.95%
12,60012,60012,90012,3506.82M-0.40%
12,60012,60012,90012,3506.82M-0.40%
12,65012,80013,10012,5008.38M+1.20%
12,65012,80013,10012,5008.38M+1.20%
12,50012,05012,50011,9005.55M+6.84%
12,50012,05012,50011,9005.55M+6.84%
11,70010,95011,70010,9506.67M+6.85%
11,70010,95011,70010,9506.67M+6.85%
10,95011,30011,30010,9004.74M-0.45%
10,95011,30011,30010,9004.74M-0.45%
11,00010,80011,20010,6504.17M+1.85%
11,00010,80011,20010,6504.17M+1.85%
10,80011,10011,20010,8006.45M-0.92%
10,80011,10011,20010,8006.45M-0.92%
10,90010,20010,90010,1507.35M+6.86%
10,90010,20010,90010,1507.35M+6.86%
10,20010,50010,55010,2002.72M-0.49%
10,20010,50010,55010,2002.72M-0.49%
10,25010,70010,90010,2003.70M-3.30%
10,25010,70010,90010,2003.70M-3.30%
10,60010,80010,85010,3005.05M+0.95%
10,60010,80010,85010,3005.05M+0.95%
10,50010,75010,75010,30011.19M+4.48%
10,50010,75010,75010,30011.19M-21.35%
10,0509,90010,0509,8102.70M+6.69%
9,4209,1009,5008,9903.56M+5.25%
8,9508,6709,0508,6702.32M+3.23%
8,6708,7508,8008,630957.50K-0.34%
Cao nhất: 13,450Thấp nhất: 8,630Chênh lệch: 4,820Trung bình: 11,103% Thay đổi: 53