CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả (HHV)

Ho Chi Minh
13,100
-250(-1.87%)
  • Khối lượng:
    10,092,900
  • Giá Mua/Bán:
    0/0
  • Biên độ ngày:
    12,850 - 13,950
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Đầu tư HTGT Đèo Cả đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

Bình luận HHV

Bạn cảm thấy thế nào về Đầu tư HTGT Đèo Cả?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)