Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương (CTB)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
24,900.0 +200.0    +0.81%
01/07 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000CTB8 
 • Khối lượng: 600
 • Giá Mua/Bán: 22,300.0 / 24,900.0
 • Biên độ ngày: 24,900.0 - 25,400.0
Bơm Hải Dương 24,900.0 +200.0 +0.81%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Hammer 1M Hiện tại
Belt Hold Bearish 5H Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Bullish Hammer 1M 3 4/22
Doji Star Bearish 15 3 27/06/2022 09:00
Three Outside Down 1D 4 23/06/2022
Belt Hold Bullish 15 4 24/06/2022 09:15
Belt Hold Bearish 1D 5 22/06/2022
Engulfing Bearish 1D 5 22/06/2022
Tri-Star Bearish 30 5 23/06/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 5 24/06/2022 09:00
Harami Bullish 1M 6 01/22
Harami Cross 1M 6 01/22
Belt Hold Bullish 1W 6 15/05/2022
Tri-Star Bearish 15 6 23/06/2022 14:45
Belt Hold Bearish 5H 8 22/06/2022 07:00
Engulfing Bearish 5H 8 22/06/2022 07:00
Belt Hold Bullish 1H 8 22/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 8 22/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 8 22/06/2022 13:30
Belt Hold Bullish 15 9 22/06/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 9 22/06/2022 13:30
Abandoned Baby Bullish 1W 10 17/04/2022
Belt Hold Bullish 1W 10 17/04/2022
Bullish Engulfing 1W 10 17/04/2022
Bullish doji Star 1W 11 10/04/2022
Harami Bullish 1D 11 10/06/2022
Harami Cross 1D 11 10/06/2022
Belt Hold Bearish 1H 11 22/06/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 11 22/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 11 22/06/2022 13:00
Bullish Engulfing 15 11 22/06/2022 13:00
Belt Hold Bullish 5H 12 15/06/2022 10:00
Belt Hold Bullish 30 12 22/06/2022 10:00
Deliberation Bearish 1M 13 6/21
Dragonfly Doji 1M 13 6/21
Tri-Star Bullish 5H 13 15/06/2022 05:00
Belt Hold Bullish 15 14 22/06/2022 10:15
Tri-Star Bullish 1H 15 15/06/2022 14:00
Tri-Star Bearish 5H 16 08/06/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1D 17 01/06/2022
Three Inside Up 1M 18 01/21
Tri-Star Bullish 30 18 15/06/2022 14:30
Harami Bullish 1M 19 12/20
Harami Cross 1M 19 12/20
Tri-Star Bullish 1H 19 10/06/2022 09:00
Tri-Star Bullish 5H 20 03/06/2022 08:00
Tri-Star Bullish 30 20 15/06/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 20 15/06/2022 14:45
Three Black Crows 1M 21 10/20
Tri-Star Bullish 30 22 10/06/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 22 15/06/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1M 23 8/20
Tri-Star Bullish 1H 24 03/06/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 24 10/06/2022 09:00
Harami Cross Bearish 1D 25 19/05/2022
Tri-Star Bearish 15 25 08/06/2022 14:45
Tri-Star Bullish 30 27 03/06/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 28 12/05/2022
Doji Star Bearish 5H 28 25/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 29 01/06/2022 14:30
Tri-Star Bullish 15 29 03/06/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 31 01/06/2022 14:45
Doji Star Bearish 1M 32 11/19
Tri-Star Bullish 30 32 31/05/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 33 25/05/2022 09:00
Homing Pigeon 1W 34 17/10/2021
Tri-Star Bullish 15 34 31/05/2022 14:15
Tri-Star Bullish 5H 36 17/05/2022 06:00
Dragonfly Bearish 1M 37 6/19
Hanging Man 1M 37 6/19
Doji Star Bearish 1M 37 6/19
Deliberation Bearish 1M 37 6/19
Belt Hold Bullish 1W 37 26/09/2021
Bullish Engulfing 1W 37 26/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 37 13/04/2022
Tri-Star Bearish 1H 38 23/05/2022 10:00
Doji Star Bearish 30 38 25/05/2022 09:00
Three Outside Up 1M 39 4/19
Tri-Star Bullish 1H 39 19/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 39 24/05/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 40 25/05/2022 09:00
Harami Cross Bearish 1M 41 02/19
Belt Hold Bullish 5H 41 04/05/2022 08:00
Belt Hold Bullish 15 41 24/05/2022 14:15
Belt Hold Bearish 1D 42 22/03/2022
Engulfing Bearish 1D 42 22/03/2022
Harami Cross 1D 43 21/03/2022
Harami Bullish 1D 43 21/03/2022
Tri-Star Bullish 1H 43 17/05/2022 09:00
Tri-Star Bearish 5H 44 28/04/2022 07:00
Tri-Star Bearish 30 44 23/05/2022 10:30
Tri-Star Bearish 1H 45 10/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 45 19/05/2022 13:30
Tri-Star Bearish 30 46 18/05/2022 10:00
Harami Cross Bearish 1M 47 8/18
Tri-Star Bullish 1W 47 18/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 48 14/04/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 48 23/05/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 49 19/05/2022 13:30
Tri-Star Bullish 30 50 17/05/2022 09:30
Tri-Star Bearish 15 50 18/05/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 52 10/05/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1W 54 30/05/2021
Three Inside Up 5H 54 23/03/2022 11:00
Tri-Star Bullish 1H 54 29/04/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 54 17/05/2022 09:30
Bullish doji Star 1W 55 16/05/2021
Harami Bullish 1W 55 16/05/2021
Harami Cross 1W 55 16/05/2021
Tri-Star Bearish 1H 55 28/04/2022 09:00
Belt Hold Bearish 5H 56 22/03/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 56 22/03/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 56 10/05/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1W 57 02/05/2021
Harami Bullish 5H 57 21/03/2022 14:00
Harami Cross 5H 57 21/03/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 57 05/05/2022 09:00
Three Outside Up 1D 59 14/02/2022
Bullish Engulfing 1D 60 11/02/2022
Tri-Star Bullish 1H 60 14/04/2022 13:00
Tri-Star Bullish 30 61 29/04/2022 09:30
Deliberation Bearish 1M 62 5/17
Belt Hold Bullish 1W 62 28/03/2021
Inverted Hammer 1W 62 28/03/2021
Tri-Star Bearish 30 62 28/04/2022 09:30
Tri-Star Bullish 30 64 19/04/2022 13:30
Homing Pigeon 1W 65 07/03/2021
Tri-Star Bearish 1H 65 28/03/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 65 19/04/2022 10:30
Tri-Star Bullish 15 65 29/04/2022 09:45
Belt Hold Bullish 1D 66 17/01/2022
Tri-Star Bearish 15 66 28/04/2022 09:30
Three Inside Up 1M 68 11/16
Tri-Star Bullish 30 68 14/04/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 68 19/04/2022 13:45
Harami Bullish 1M 69 10/16
Tri-Star Bullish 5H 69 03/03/2022 11:00
Tri-Star Bearish 1H 69 22/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 69 19/04/2022 10:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CTB

Viết cảm nghĩ của bạn về CTCP Chế tạo Bơm Hải Dương
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email