Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
16,100.0 0.0    0.00%
10:39:45 - Dữ Liệu theo Thời Gian Thực. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000FDC3 
 • Khối lượng: 1,000
 • Giá Mua/Bán: 0.0 / 0.0
 • Biên độ ngày: 16,100.0 - 16,100.0
Phát triển Đầu tư TP. HCM 16,100.0 0.0 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Tri-Star Bullish 30 2 25/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 5H 3 24/01/2022 08:00
Tri-Star Bullish 15 3 25/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1W 4 26/12/2021
Bullish Engulfing 1W 4 26/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 4 24/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1M 5 8/21
Doji Star Bearish 1D 5 19/01/2022
Bullish doji Star 1H 5 21/01/2022 14:00
Harami Bullish 1H 5 21/01/2022 14:00
Harami Cross 1H 5 21/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 5 24/01/2022 14:15
Engulfing Bearish 1M 6 7/21
Deliberation Bearish 5H 6 20/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 5H 6 20/01/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 6 24/01/2022 14:00
Harami Cross 1W 7 05/12/2021
Homing Pigeon 1W 7 05/12/2021
Belt Hold Bullish 30 7 24/01/2022 11:00
Bullish doji Star 30 8 21/01/2022 14:00
Harami Bullish 30 8 21/01/2022 14:00
Harami Cross 30 8 21/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 9 20/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 30 9 21/01/2022 13:30
Engulfing Bearish 30 9 21/01/2022 13:30
Bullish Engulfing 1M 10 3/21
Three Inside Up 1D 10 10/01/2022
Doji Star Bearish 5H 10 18/01/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 10 20/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 10 20/01/2022 13:00
Morning Doji Star 1H 10 20/01/2022 13:00
Morning Star 1H 10 20/01/2022 13:00
Three Inside Up 1H 10 20/01/2022 13:00
Harami Cross 1M 11 02/21
Doji Star Bearish 1W 11 07/11/2021
Harami Cross 1H 11 20/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 11 20/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 11 20/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1D 12 06/01/2022
Engulfing Bearish 1D 12 06/01/2022
Belt Hold Bullish 15 12 24/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1H 14 19/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 14 19/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 5H 15 11/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 15 11/01/2022 10:00
Evening Doji Star 5H 15 11/01/2022 10:00
Evening Star 5H 15 11/01/2022 10:00
Harami Cross 15 15 21/01/2022 13:45
Harami Bullish 15 15 21/01/2022 13:45
Bullish doji Star 15 15 21/01/2022 13:45
Deliberation Bearish 5H 16 10/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 16 20/01/2022 13:30
Belt Hold Bullish 30 17 20/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 17 20/01/2022 13:00
Morning Doji Star 30 17 20/01/2022 13:00
Morning Star 30 17 20/01/2022 13:00
Three Inside Up 30 17 20/01/2022 13:00
Hanging Man 1D 18 28/12/2021
Dragonfly Bearish 1D 18 28/12/2021
Bullish Engulfing 5H 18 07/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 5H 18 07/01/2022 11:00
Bullish doji Star 30 18 20/01/2022 11:00
Harami Bullish 30 18 20/01/2022 11:00
Harami Cross 30 18 20/01/2022 11:00
Three Outside Down 5H 19 07/01/2022 06:00
Morning Doji Star 1M 20 5/20
Morning Star 1M 20 5/20
Belt Hold Bearish 5H 20 06/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 5H 20 06/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 30 20 20/01/2022 10:00
Bullish doji Star 1M 21 4/20
Belt Hold Bullish 1D 21 23/12/2021
Harami Cross 5H 22 05/01/2022 09:00
Harami Bullish 5H 22 05/01/2022 09:00
Doji Star Bearish 1H 22 18/01/2022 10:00
Harami Cross Bearish 30 22 19/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 23 20/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 23 04/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 23 19/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 23 19/01/2022 14:00
Gravestone Doji 1D 24 17/12/2021
Belt Hold Bullish 15 24 21/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1W 25 01/08/2021
Doji Star Bearish 1D 26 15/12/2021
Thrusting Bearish 1W 28 11/07/2021
Bullish Hammer 1W 28 11/07/2021
Tri-Star Bullish 1H 28 17/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 29 10/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 30 11/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 1W 31 20/06/2021
Belt Hold Bearish 1M 32 5/19
Dark Cloud Cover 1M 32 5/19
Doji Star Bearish 1D 32 07/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 32 28/12/2021 06:00
Bullish doji Star 15 32 20/01/2022 10:45
Harami Bullish 15 32 20/01/2022 10:45
Harami Cross 15 32 20/01/2022 10:45
Bullish Engulfing 1M 33 4/19
Hanging Man 5H 34 24/12/2021 12:00
Tri-Star Bullish 15 34 20/01/2022 10:00
Three Outside Up 1W 36 16/05/2021
Tri-Star Bullish 15 36 19/01/2022 14:45
Belt Hold Bullish 1W 37 09/05/2021
Bullish Engulfing 1W 37 09/05/2021
Belt Hold Bullish 1D 37 30/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 37 23/12/2021 06:00
Harami Cross Bearish 1H 37 10/01/2022 09:00
Bullish Hammer 1D 38 29/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 38 07/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 38 07/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 38 18/01/2022 09:30
Bullish doji Star 1M 39 9/18
Bullish doji Star 1W 40 18/04/2021
Harami Cross 1W 40 18/04/2021
Bullish doji Star 1H 40 07/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 40 07/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 40 07/01/2022 11:00
Bullish Hammer 1M 41 7/18
Engulfing Bearish 1W 41 11/04/2021
Evening Doji Star 1W 41 11/04/2021
Falling Three Methods 1W 41 11/04/2021
Belt Hold Bullish 1D 41 24/11/2021
Falling Three Methods 1H 41 07/01/2022 10:00
Doji Star Bearish 1W 42 04/04/2021
Belt Hold Bearish 1D 42 23/11/2021
Belt Hold Bearish 1D 43 22/11/2021
Engulfing Bearish 1D 44 19/11/2021
Three Outside Down 1H 44 06/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 1W 45 14/03/2021
Belt Hold Bearish 1H 45 06/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 1H 45 06/01/2022 10:00
Deliberation Bearish 1D 46 17/11/2021
Doji Star Bearish 1D 46 17/11/2021
Tri-Star Bullish 30 47 17/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 49 11/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 5H 50 10/12/2021 13:00
Harami Cross 1H 50 05/01/2022 09:00
Harami Bullish 1H 50 05/01/2022 09:00
Harami Cross Bearish 5H 51 09/12/2021 12:00
Abandoned Baby Bearish 1H 51 04/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 51 04/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 51 04/01/2022 13:00
Evening Doji Star 1H 51 04/01/2022 13:00
Evening Star 1H 51 04/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 5H 52 08/12/2021 11:00
Bullish Engulfing 5H 52 08/12/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 52 04/01/2022 11:00
Three Outside Up 1M 53 7/17
Falling Three Methods 1W 53 17/01/2021
Shooting Star 1D 53 08/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 53 08/12/2021 06:00
Belt Hold Bullish 1H 53 04/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 1M 54 6/17
Belt Hold Bearish 1H 54 04/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 54 04/01/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 55 04/11/2021
Dark Cloud Cover 1D 55 04/11/2021
Belt Hold Bearish 30 55 10/01/2022 13:00
Three Outside Up 30 56 10/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1D 57 02/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 59 02/12/2021 10:00
Bullish Engulfing 1M 60 12/16
Hanging Man 1D 60 28/10/2021
Doji Star Bearish 1H 60 30/12/2021 14:00
Harami Cross Bearish 30 60 10/01/2022 09:00
Falling Three Methods 1M 61 11/16
Harami Bearish 1W 61 22/11/2020
Harami Cross Bearish 1W 61 22/11/2020
Belt Hold Bullish 30 61 07/01/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 61 07/01/2022 14:00
Advance Block Bearish 1W 62 15/11/2020
Morning Star 5H 62 30/11/2021 13:00
Morning Doji Star 5H 62 30/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 62 30/11/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 62 30/11/2021 13:00
Abandoned Baby Bullish 5H 62 30/11/2021 13:00
Tri-Star Bearish 1H 62 30/12/2021 11:00
Doji Star Bearish 1D 63 25/10/2021
Gravestone Doji 1D 63 25/10/2021
Three Outside Down 1M 64 8/16
Belt Hold Bullish 1W 64 01/11/2020
Engulfing Bearish 1M 65 7/16
Bullish Hammer 5H 65 29/11/2021 07:00
Doji Star Bearish 1H 65 29/12/2021 11:00
Harami Cross 30 65 07/01/2022 10:30
Harami Bullish 30 65 07/01/2022 10:30
Bullish doji Star 30 65 07/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 30 66 07/01/2022 10:00
Engulfing Bearish 30 66 07/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 1W 67 11/10/2020
Doji Star Bearish 1H 67 29/12/2021 09:00
Three Outside Up 1H 67 29/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 15 67 18/01/2022 09:30
Harami Bullish 1D 68 18/10/2021
Harami Cross 1D 68 18/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 68 28/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 1H 68 28/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1D 69 15/10/2021
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận FDC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email