Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Nâng Cấp Ngay
Đóng

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
21,200.0 0.0    0.00%
29/09 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000FDC3 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 21,200.0 / 22,450.0
 • Biên độ ngày: 21,200.0 - 21,200.0
Phát triển Đầu tư TP. HCM 21,200.0 0.0 0.00%

Mô hình Nến FDC

 
Truy cập tới hàng tá mô hình biểu đồ CFD hình nến trực tiếp về các chỉ báo thị trường tăng giá và giảm giá đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và sử dụng chúng để dự đoán hành vi thị trường trong tương lai. Các mô hình bao gồm đầy đủ các khung thời gian cho đầu tư ngắn hạn và dài hạn. Dành được lợi thế thương mại với tính năng mô hình tự động nhận biết và nắm bắt tầm nhìn của các mô hình.
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Inverted Hammer 1W Hiện tại
Harami Cross Bearish 1D Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Three Outside Up 1D 1 28/09/2022
Harami Cross Bearish 5H 1 29/09/2022 06:00
Bullish Engulfing 1M 2 7/22
Morning Doji Star 1M 2 7/22
Morning Star 1M 2 7/22
Dragonfly Doji 1W 2 11/09/2022
Bullish Engulfing 1D 2 27/09/2022
Harami Cross Bearish 1H 3 29/09/2022 09:00
Bullish Engulfing 5H 4 27/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 4 27/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 4 28/09/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 4 28/09/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 6 29/09/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1D 7 19/09/2022
Bullish Hammer 1D 7 19/09/2022
Belt Hold Bullish 5H 7 23/09/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1D 8 16/09/2022
Harami Cross Bearish 1H 8 28/09/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1D 9 15/09/2022
Bullish Engulfing 1H 9 27/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 9 27/09/2022 14:00
Tri-Star Bearish 15 10 29/09/2022 09:15
Harami Bullish 5H 11 20/09/2022 07:00
Harami Cross 5H 11 20/09/2022 07:00
Bullish doji Star 5H 12 19/09/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1M 13 8/21
Dark Cloud Cover 1W 13 26/06/2022
Belt Hold Bearish 5H 13 19/09/2022 06:00
Tri-Star Bullish 1H 13 26/09/2022 10:00
Engulfing Bearish 1M 14 7/21
Bullish Engulfing 1W 14 19/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 14 16/09/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 14 16/09/2022 13:00
Tri-Star Bearish 1H 14 26/09/2022 09:00
Doji Star Bearish 30 14 27/09/2022 14:30
Belt Hold Bullish 30 15 27/09/2022 14:00
Bullish Engulfing 30 15 27/09/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 16 06/09/2022
Belt Hold Bullish 5H 16 15/09/2022 12:00
Bullish Engulfing 5H 16 15/09/2022 12:00
Tri-Star Bullish 1H 16 23/09/2022 13:00
Bullish Engulfing 1M 18 3/21
Harami Cross 1M 19 02/21
Belt Hold Bullish 1H 19 22/09/2022 13:00
Belt Hold Bullish 1D 20 29/08/2022
Tri-Star Bullish 30 21 26/09/2022 10:30
Doji Star Bearish 15 21 27/09/2022 14:30
Bullish doji Star 1W 22 24/04/2022
Tri-Star Bearish 30 22 26/09/2022 09:30
Bullish Engulfing 1D 23 24/08/2022
Hanging Man 5H 23 07/09/2022 14:00
Dragonfly Bearish 5H 23 07/09/2022 14:00
Three Outside Down 1W 24 10/04/2022
Engulfing Bearish 1W 25 03/04/2022
Belt Hold Bullish 5H 25 06/09/2022 13:00
Bullish Engulfing 5H 25 06/09/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 25 19/09/2022 11:00
Tri-Star Bullish 30 26 23/09/2022 13:00
Belt Hold Bearish 1H 27 19/09/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 27 23/09/2022 10:30
Morning Doji Star 1M 28 5/20
Morning Star 1M 28 5/20
Bullish Engulfing 1D 28 17/08/2022
Three Outside Up 1H 28 16/09/2022 14:00
Bullish doji Star 1M 29 4/20
Belt Hold Bullish 1H 29 16/09/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 29 16/09/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1D 30 15/08/2022
Belt Hold Bullish 5H 30 29/08/2022 10:00
Morning Doji Star 30 30 22/09/2022 13:30
Morning Star 30 30 22/09/2022 13:30
Bullish Engulfing 30 30 22/09/2022 13:30
Belt Hold Bullish 30 30 22/09/2022 13:30
Abandoned Baby Bullish 30 30 22/09/2022 13:30
Harami Cross Bearish 1W 31 20/02/2022
Tri-Star Bullish 1H 31 16/09/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1D 32 11/08/2022
Tri-Star Bearish 1H 32 16/09/2022 09:00
Tri-Star Bullish 15 32 26/09/2022 10:30
Bullish Engulfing 5H 34 24/08/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 34 15/09/2022 13:00
Harami Bullish 30 34 20/09/2022 13:30
Harami Cross 30 34 20/09/2022 13:30
Harami Cross 5H 36 23/08/2022 14:00
Bullish doji Star 5H 36 23/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 1H 36 14/09/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 36 20/09/2022 11:00
Doji Star Bearish 1D 37 04/08/2022
Tri-Star Bullish 15 37 23/09/2022 13:15
Belt Hold Bullish 1W 38 26/12/2021
Bullish Engulfing 1W 38 26/12/2021
Separating Lines Bullish 5H 38 22/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 15 38 23/09/2022 10:45
Dark Cloud Cover 1M 40 5/19
Belt Hold Bearish 1M 40 5/19
Bullish Engulfing 1M 41 4/19
Harami Cross 1W 41 05/12/2021
Homing Pigeon 1W 41 05/12/2021
Tri-Star Bearish 1H 41 08/09/2022 13:00
Belt Hold Bullish 15 41 22/09/2022 13:30
Bullish Engulfing 15 41 22/09/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 42 22/09/2022 13:15
Bullish doji Star 1D 44 26/07/2022
Belt Hold Bullish 5H 44 17/08/2022 08:00
Inverted Hammer 5H 44 17/08/2022 08:00
Harami Bullish 30 44 19/09/2022 09:30
Harami Cross 30 44 19/09/2022 09:30
Doji Star Bearish 1W 45 07/11/2021
Harami Cross Bearish 1H 45 07/09/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 45 19/09/2022 09:00
Tri-Star Bullish 5H 46 15/08/2022 11:00
Belt Hold Bullish 1H 46 06/09/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 46 06/09/2022 14:00
Doji Star Bearish 30 46 16/09/2022 14:30
Bullish doji Star 1M 47 9/18
Tri-Star Bullish 1H 47 06/09/2022 13:00
Tri-Star Bullish 5H 48 11/08/2022 12:00
Doji Star Bearish 30 48 16/09/2022 13:30
Bullish Hammer 1M 49 7/18
Belt Hold Bullish 30 49 16/09/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 49 16/09/2022 13:00
Bullish doji Star 15 49 20/09/2022 13:15
Harami Bullish 15 49 20/09/2022 13:15
Harami Cross 15 49 20/09/2022 13:15
Tri-Star Bearish 15 51 20/09/2022 11:15
Harami Cross Bearish 1D 52 13/07/2022
Belt Hold Bullish 1H 52 30/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 52 30/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 52 16/09/2022 10:00
Kicking Bearish 1H 53 30/08/2022 13:00
Tri-Star Bearish 30 53 16/09/2022 09:30
Doji Star Bearish 5H 54 04/08/2022 10:00
Belt Hold Bullish 1H 54 29/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 54 29/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 5H 55 03/08/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 56 15/09/2022 13:00
Bullish doji Star 1H 57 29/08/2022 10:00
Belt Hold Bearish 1H 58 26/08/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1W 59 01/08/2021
Belt Hold Bullish 1D 59 01/07/2022
Tri-Star Bullish 30 59 13/09/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 59 19/09/2022 10:30
Doji Star Bearish 5H 60 28/07/2022 13:00
Three Outside Up 1M 61 7/17
Bullish Engulfing 1M 62 6/17
Thrusting Bearish 1W 62 11/07/2021
Bullish Hammer 1W 62 11/07/2021
Engulfing Bearish 1D 62 28/06/2022
Harami Cross Bearish 1H 62 26/08/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 63 25/08/2022 14:00
Bullish Engulfing 1H 63 25/08/2022 14:00
Harami Bullish 15 63 19/09/2022 09:15
Harami Cross 15 63 19/09/2022 09:15
Bullish doji Star 5H 64 26/07/2022 06:00
Belt Hold Bearish 15 64 19/09/2022 09:00
Belt Hold Bearish 1W 65 20/06/2021
Three Outside Up 1D 65 23/06/2022
Bullish Engulfing 1D 66 22/06/2022
Belt Hold Bullish 1D 66 22/06/2022
Downside Gap Three Methods 1D 66 22/06/2022
Bullish doji Star 5H 66 22/07/2022 12:00
Harami Bullish 5H 66 22/07/2022 12:00
Harami Cross 5H 66 22/07/2022 12:00
Doji Star Bearish 15 66 16/09/2022 14:30
Belt Hold Bullish 30 67 07/09/2022 14:30
Bullish Engulfing 1M 68 12/16
Falling Three Methods 1M 69 11/16
Bullish doji Star 1D 69 17/06/2022
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận FDC

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email