Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC)

Ho Chi Minh
25,750.0
+1,650.0(+6.85%)
 • Khối lượng:
  57,400
 • Giá Mua/Bán:
  24,800.0/25,750.0
 • Biên độ ngày:
  24,500.0 - 25,750.0
 • Loại:Cổ phiếu
 • Thị trường:Việt Nam
 • Mã ISIN:VN000000FDC3

Bình luận FDC

Bạn cảm thấy thế nào về Phát triển Đầu tư TP. HCM?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Tất Cả Bình Luận

(0)