Electrostar (LSTR)

Tunis
Tiền tệ tính theo TND
Miễn trừ Trách nhiệm
0.470
0.000
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
0.470
0.470
Biên độ 52 tuần
0.260
0.940
Khối lượng
0
Giá đ.cửa hôm trước
0.46
Giá mở cửa
0.47
Biên độ ngày
0.47-0.47
Biên độ 52 tuần
0.26-0.94
Khối lượng
0
KLTB (3 thg)
1,157
Thay đổi 1 năm
-49.46%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
10,287,556
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích Electrostar

Hồ sơ Công ty Electrostar

Nhân viên
0
Thị trường
Tunisia