Digital World Acquisition Corp (DWAC)

NASDAQ
Tiền tệ tính theo USD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.93
+0.08
(+0.62%)
Đóng cửa
12.90
-0.03
(-0.23%)
Sau giờ đóng cửa
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực
Biên độ ngày
12.86
12.99
Biên độ 52 tuần
12.34
45.40
Khối lượng
125,683
Giá đ.cửa hôm trước
12.85
Giá mở cửa
12.88
Biên độ ngày
12.86-12.99
Biên độ 52 tuần
12.34-45.4
Khối lượng
125,683
KLTB (3 thg)
394,076
Thay đổi 1 năm
-70.66%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
37,210,686
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Mọi Người Cũng Xem

0.24
BBBYQ
-4.97%
32.26
AI
-7.09%
45.33
MO
+1.68%
11.71
RIOT
-5.64%
83.76
MDT
+1.22%

Tin tức Digital World Acquisition Corp

Phân tích Digital World Acquisition Corp