Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

CYL Corporation Bhd (CYLC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.450 0.000    0.00%
26/11 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo MYR ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Malaysia
Mã ISIN:  MYL7157OO000 
S/N:  7157
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.430 / 0.455
 • Biên độ ngày: 0.440 - 0.455
CYL Corp 0.450 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Bullish Engulfing 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Inverted Hammer 1M 1 10/21
Inverted Hammer 1W 1 14/11/2021
Belt Hold Bullish 1D 2 24/11/2021
Engulfing Bearish 1M 3 8/21
Inverted Hammer 1W 3 31/10/2021
Belt Hold Bullish 5H 3 24/11/2021 12:00
Bullish Engulfing 5H 3 24/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 3 26/11/2021 09:00
Bullish Engulfing 30 3 26/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 15 3 26/11/2021 09:15
Bullish Engulfing 15 3 26/11/2021 09:15
Bullish Engulfing 1M 4 7/21
Engulfing Bearish 1W 4 24/10/2021
Bullish Engulfing 1W 5 17/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 5 18/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 5 24/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 5 24/11/2021 15:00
Belt Hold Bullish 15 5 24/11/2021 15:30
Bullish Engulfing 15 5 24/11/2021 15:30
Stick Sandwich 1W 6 10/10/2021
Deliberation Bearish 1D 6 17/11/2021
Doji Star Bearish 1D 6 17/11/2021
Tri-Star Bullish 30 6 24/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 6 24/11/2021 15:00
Belt Hold Bullish 5H 7 18/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1D 8 12/11/2021
Deliberation Bearish 5H 8 17/11/2021 10:00
Doji Star Bearish 5H 8 17/11/2021 10:00
Belt Hold Bullish 1H 9 18/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 9 19/11/2021 15:45
Deliberation Bearish 1M 10 01/21
Doji Star Bearish 1M 10 01/21
Belt Hold Bullish 5H 10 12/11/2021 05:00
Deliberation Bearish 1H 10 17/11/2021 11:00
Doji Star Bearish 1H 10 17/11/2021 11:00
Belt Hold Bullish 30 10 18/11/2021 15:30
Bullish Engulfing 1W 11 05/09/2021
Morning Doji Star 1W 11 05/09/2021
Morning Star 1W 11 05/09/2021
Three Inside Up 1W 11 05/09/2021
Belt Hold Bullish 1D 11 09/11/2021
Evening Doji Star 5H 11 11/11/2021 14:00
Evening Star 5H 11 11/11/2021 14:00
Doji Star Bearish 30 11 17/11/2021 11:00
Tri-Star Bullish 15 11 18/11/2021 15:45
Harami Cross 1W 12 29/08/2021
Bullish doji Star 1W 12 29/08/2021
Harami Bullish 1W 12 29/08/2021
Doji Star Bearish 5H 12 11/11/2021 09:00
Belt Hold Bullish 1H 12 12/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1D 13 05/11/2021
Doji Star Bearish 15 13 17/11/2021 11:15
Tri-Star Bearish 1H 14 11/11/2021 14:00
Dark Cloud Cover 1W 15 08/08/2021
Bullish doji Star 5H 15 09/11/2021 07:00
Harami Bullish 5H 15 09/11/2021 07:00
Harami Cross 5H 15 09/11/2021 07:00
Tri-Star Bullish 15 15 12/11/2021 09:45
Doji Star Bearish 1M 16 7/20
Bullish doji Star 1D 17 28/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 17 08/11/2021 06:00
Tri-Star Bullish 30 17 11/11/2021 14:30
Bullish Engulfing 1W 18 18/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 18 05/11/2021 08:00
Bullish Hammer 1W 19 11/07/2021
Tri-Star Bullish 5H 19 02/11/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 19 11/11/2021 14:30
Belt Hold Bullish 1M 20 3/20
Tri-Star Bearish 15 20 11/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1M 21 02/20
Belt Hold Bearish 30 22 10/11/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1M 23 12/19
Tri-Star Bullish 5H 24 28/10/2021 15:00
Homing Pigeon 1M 25 10/19
Inverted Hammer 1M 25 10/19
Tri-Star Bearish 1H 25 05/11/2021 09:00
Homing Pigeon 1M 26 9/19
Harami Bullish 1D 27 13/10/2021
Harami Cross 1D 27 13/10/2021
Bullish doji Star 30 27 08/11/2021 15:00
Belt Hold Bearish 1D 28 12/10/2021
Engulfing Bearish 1D 28 12/10/2021
Tri-Star Bullish 1H 28 02/11/2021 13:00
Bullish Engulfing 1D 29 11/10/2021
Bullish Hammer 1D 29 11/10/2021
Tri-Star Bearish 1H 29 02/11/2021 10:00
Tri-Star Bullish 30 30 08/11/2021 08:00
Tri-Star Bullish 15 30 09/11/2021 08:00
Bullish Engulfing 1M 31 4/19
Harami Cross Bearish 1D 31 06/10/2021
Bullish Engulfing 1D 32 05/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 32 05/10/2021
Tri-Star Bearish 15 32 08/11/2021 14:45
Three Outside Down 1W 33 04/04/2021
Belt Hold Bullish 5H 33 21/10/2021 08:00
Tri-Star Bullish 1H 33 28/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1M 34 01/19
Engulfing Bearish 1W 34 28/03/2021
Upside Gap Three Methods 1W 34 28/03/2021
Belt Hold Bullish 1D 34 01/10/2021
Belt Hold Bullish 1D 35 30/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 35 20/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 35 02/11/2021 13:30
Tri-Star Bullish 15 35 08/11/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 36 05/11/2021 09:30
Harami Bullish 1D 37 28/09/2021
Harami Cross 1D 37 28/09/2021
Tri-Star Bullish 1H 37 26/10/2021 14:00
Falling Three Methods 1D 38 27/09/2021
Shooting Star 1W 39 21/02/2021
Three Inside Up 1W 39 21/02/2021
Harami Bullish 1D 39 24/09/2021
Harami Cross 1D 39 24/09/2021
Harami Bullish 1W 40 14/02/2021
Harami Cross 1W 40 14/02/2021
Bullish doji Star 5H 40 15/10/2021 07:00
Harami Bullish 5H 40 15/10/2021 07:00
Harami Cross 5H 40 15/10/2021 07:00
Tri-Star Bullish 30 40 28/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 40 02/11/2021 13:30
Bullish doji Star 1D 41 22/09/2021
Dragonfly Doji 1D 41 22/09/2021
Harami Bullish 1D 41 22/09/2021
Harami Cross 1D 41 22/09/2021
Belt Hold Bearish 5H 41 14/10/2021 11:00
Tri-Star Bearish 15 41 02/11/2021 10:30
Doji Star Bearish 1H 42 21/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 42 27/10/2021 15:30
Bullish doji Star 30 44 27/10/2021 09:30
Harami Bullish 30 44 27/10/2021 09:30
Harami Cross 30 44 27/10/2021 09:30
Tri-Star Bullish 15 45 28/10/2021 15:00
Doji Star Bearish 1H 46 20/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 46 26/10/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1H 47 20/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 1H 47 20/10/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 47 26/10/2021 10:30
Tri-Star Bearish 15 47 27/10/2021 15:30
Belt Hold Bullish 5H 48 11/10/2021 13:00
Bullish Engulfing 5H 48 11/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1M 49 10/17
Doji Star Bearish 1H 49 20/10/2021 08:00
Bullish Engulfing 1M 50 9/17
Bullish doji Star 15 50 27/10/2021 09:30
Harami Bullish 15 50 27/10/2021 09:30
Harami Cross 15 50 27/10/2021 09:30
Harami Cross Bearish 5H 51 06/10/2021 13:00
Inverted Hammer 1M 52 7/17
Tri-Star Bullish 15 52 26/10/2021 14:00
Rising Three Methods 5H 53 05/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 1H 53 15/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 53 26/10/2021 10:30
Falling Three Methods 1M 54 5/17
Three Outside Up 1W 54 08/11/2020
Tri-Star Bearish 1H 54 15/10/2021 14:00
Bullish Engulfing 1W 55 01/11/2020
Belt Hold Bullish 1D 55 01/09/2021
Tri-Star Bullish 30 55 21/10/2021 09:30
Bullish Engulfing 5H 57 01/10/2021 13:00
Belt Hold Bullish 5H 57 01/10/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1H 57 15/10/2021 09:00
Doji Star Bearish 30 57 20/10/2021 14:30
Doji Star Bearish 15 58 21/10/2021 15:45
Inverted Hammer 1M 59 12/16
Harami Bullish 1W 59 04/10/2020
Harami Cross 1W 59 04/10/2020
Tri-Star Bullish 30 59 20/10/2021 10:30
Belt Hold Bearish 1H 60 14/10/2021 14:00
Engulfing Bearish 1H 60 14/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 60 20/10/2021 10:00
Tri-Star Bullish 15 61 21/10/2021 09:45
Tri-Star Bearish 15 62 21/10/2021 09:15
Belt Hold Bearish 1W 64 30/08/2020
Harami Bullish 1M 66 5/16
Harami Cross 1M 66 5/16
Tri-Star Bullish 15 66 20/10/2021 10:45
Tri-Star Bearish 15 67 20/10/2021 10:00
Three Black Crows 1D 68 12/08/2021
Harami Bullish 5H 68 24/09/2021 06:00
Harami Cross 5H 68 24/09/2021 06:00
Tri-Star Bearish 1H 69 12/10/2021 09:00
Tri-Star Bullish 30 69 15/10/2021 14:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CYLC

Viết cảm nghĩ của bạn về CYL Corporation Bhd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email