Commerzbank AG O.N. (CBKG)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
11.335
-0.015(-0.13%)
Dữ Liệu theo Thời Gian Thực

Phân tích Kỹ thuật CBKG

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Mua Mạnh
Mua20Trung Tính1Bán1

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Mua Mạnh
Mua8Trung Tính1Bán1

Trung bình Động

Mua Mạnh
Mua12Bán0

Tổng kết:Mua Mạnh

Trung bình Động:Mua MạnhMua: (12)Bán: (0)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Mua MạnhMua: (8)Bán: (1)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Mua MạnhMua: 8Trung Tính: 1Bán: 1
04/12/2023 13:00 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)59.781Mua
STOCH(9,6)67.199Mua
STOCHRSI(14)97.341Mua quá mức
MACD(12,26)0.032Mua
ADX(14)19.325Trung Tính
Williams %R-29.787Mua
CCI(14)69.9973Mua
ATR(14)0.0498Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)0.0194Mua
Ultimate Oscillator46.605Bán
ROC0.466Mua
Bull/Bear Power(13)0.0405Mua

Trung bình Động

Tổng kết: Mua MạnhMua: 12Bán: 0
04/12/2023 13:00 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
11.324
Mua
11.323
Mua
MA10
11.300
Mua
11.310
Mua
MA20
11.285
Mua
11.289
Mua
MA50
11.225
Mua
11.248
Mua
MA100
11.188
Mua
11.142
Mua
MA200
10.927
Mua
10.963
Mua

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển11.28611.30311.31611.33311.34611.36311.376
Fibonacci11.30311.31411.32211.33311.34411.35211.363
Camarilla11.32211.32411.32711.33311.33311.33611.338
Woodie11.28411.30211.31411.33211.34411.36211.374
DeMark--11.3111.3311.34--