Commerzbank AG O.N. (CBKG)

CFD theo thời gian thực
Tiền tệ tính theo EUR
Miễn trừ Trách nhiệm
11.245
-0.060(-0.53%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử CBKG

Khung Thời Gian
Daily
01/11/2023 - 01/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
11.24511.35011.38011.2304.87M-0.53%
11.30511.16011.33011.1255.89M+1.03%
11.19011.00011.20510.9904.60M+1.40%
11.03511.13011.13511.0352.85M-0.59%
11.10011.11011.19011.0852.73M-0.22%
11.12511.01011.12510.9553.68M+0.95%
11.02011.20011.21511.0104.18M-1.34%
11.17011.22011.24511.1253.30M-0.84%
11.26511.23011.34011.2254.33M+0.72%
11.18511.06011.20511.0407.30M+1.22%
11.05011.00011.09010.9155.05M+0.23%
11.02510.84511.04510.7906.38M+1.71%
10.84010.99011.02010.6307.06M-1.23%
10.97510.74010.98010.7057.20M+2.95%
10.66010.49510.91010.38511.73M+1.28%
10.52510.55010.57010.2757.61M+0.53%
10.47010.60011.0959.90436.53M+0.72%
10.39510.35510.47510.2706.11M+0.10%
10.38510.39510.51010.3255.91M+0.48%
10.33510.42010.51010.3258.30M-0.48%
10.38510.35510.39510.2405.58M+0.73%
10.31010.24010.38510.2154.71M+1.58%
Cao nhất
11.380
% Thay đổi
10.788
Trung bình
10.863
Chênh lệch
1.476
Thấp nhất
9.904