CNOOC Ltd (0883)

Hồng Kông
Tiền tệ tính theo HKD
Miễn trừ Trách nhiệm
12.86
+0.04(+0.31%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử 0883

Khung Thời Gian
Daily
06/11/2023 - 04/12/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
12.8612.8213.1012.8277.72M+0.31%
12.8213.0813.1012.82100.27M-1.84%
13.0612.8813.1612.8255.04M+1.56%
12.8613.0013.0212.8075.15M+0.16%
12.8412.9212.9412.8236.57M-0.62%
12.9212.9613.0612.7868.16M+0.47%
12.8612.9613.0812.7853.51M-0.92%
12.9812.8012.9812.7834.27M+0.46%
12.9213.0813.0812.8644.02M-0.15%
12.9413.0613.2012.9262.31M-0.31%
12.9812.9413.0412.7455.07M+2.04%
12.7212.8012.8612.6873.50M-2.15%
13.0013.0413.2212.9464.80M-1.37%
13.1812.8413.2412.8484.30M+2.81%
12.8212.9813.0412.7439.27M-0.62%
12.9012.6612.9412.6243.45M+2.38%
12.6012.5612.7812.4646.66M+0.16%
12.5812.3812.7212.3657.00M+0.64%
12.5012.6412.6412.3890.40M-2.50%
12.8212.7412.8812.6453.29M+0.16%
12.8013.2013.2212.68108.76M-3.03%
Cao nhất
13.24
% Thay đổi
-2.58
Trung bình
12.86
Chênh lệch
0.88
Thấp nhất
12.36