CLP Holdings (0002)

57.05
-0.25(-0.44%)
  • Khối lượng:
    1,582,637
  • Giá Mua/Bán:
    57.05/57.15
  • Biên độ ngày:
    56.20 - 57.65
Tỷ Suất Cổ Tức Cao

Tỷ suất cổ tức cho biết một công ty trả cho cổ đông của mình bao nhiêu tiền cổ tức hàng năm trên mỗi đô la được đầu tư. Chỉ số này phản ánh số tiền mà một nhà đầu tư nhận được bên cạnh mọi khoản lãi từ vốn trong cổ phiếu.

Dữ liệu Lịch sử 0002

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
26/10/2022 - 26/11/2022
57.0557.3057.6556.201.58M-0.44%
57.3057.4057.4556.801.47M+1.24%
56.6057.5558.0056.502.49M-1.65%
57.5557.5558.1057.052.29M+0.35%
57.3557.0057.3556.201.31M+0.26%
57.2057.8058.2057.152.37M-1.80%
58.2558.1058.6557.452.34M+0.26%
58.1057.6558.8056.902.81M+0.78%
57.6557.3057.7056.902.25M+0.87%
57.1556.3057.5556.253.37M+2.33%
55.8555.2556.2554.904.50M+2.95%
54.2554.8554.9053.801.84M-1.09%
54.8555.6056.4054.652.48M-1.35%
55.6054.5055.7554.502.19M+1.55%
54.7554.1555.3553.701.97M+0.83%
54.3053.3054.9553.302.76M+1.88%
53.3054.4055.0053.153.11M-4.05%
55.5553.6055.7552.855.00M+3.35%
53.7553.3054.0053.052.44M+1.99%
52.7053.4054.3052.602.85M-1.31%
53.4053.0553.9552.702.83M+0.95%
52.9053.1053.5052.002.51M-0.28%
53.0552.1053.3551.852.75M+2.31%
Cao nhất: 58.80Thấp nhất: 51.85Chênh lệch: 6.95Trung bình: 55.58% Thay đổi: 10.03