Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

China Kunda Technology Holdings Ltd (CKUN)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.022 +0.000    +0.00%
03/12 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1X41941300 
S/N:  GU5
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 0.018 / 0.022
 • Biên độ ngày: 0.019 - 0.022
China Kunda Technology Holdings Ltd 0.022 +0.000 +0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Belt Hold Bullish 5H Hiện tại
Belt Hold Bullish 1H Hiện tại
Abandoned Baby Bullish 1H Hiện tại
Bullish Engulfing 1H Hiện tại
Morning Doji Star 1H Hiện tại
Morning Star 1H Hiện tại
Abandoned Baby Bullish 30 Hiện tại
Belt Hold Bullish 30 Hiện tại
Bullish Engulfing 30 Hiện tại
Morning Doji Star 30 Hiện tại
Morning Star 30 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bearish 1D 1 02/12/2021
Stick Sandwich 1D 1 02/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 1 02/12/2021 05:00
Engulfing Bearish 5H 1 02/12/2021 05:00
Three Outside Up 5H 2 01/12/2021 14:00
Bullish doji Star 1H 2 03/12/2021 13:00
Bullish doji Star 30 2 03/12/2021 13:30
Bullish doji Star 15 2 03/12/2021 13:30
Inverted Hammer 1M 3 9/21
Homing Pigeon 1D 3 30/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 3 01/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 5H 3 01/12/2021 09:00
Engulfing Bearish 1H 3 02/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 1H 3 02/12/2021 09:00
Belt Hold Bearish 30 3 02/12/2021 09:30
Engulfing Bearish 30 3 02/12/2021 09:30
Belt Hold Bearish 15 3 02/12/2021 09:30
Engulfing Bearish 15 3 02/12/2021 09:30
Homing Pigeon 1D 4 29/11/2021
Evening Doji Star 1M 5 7/21
Harami Cross Bearish 1W 6 17/10/2021
Tri-Star Bullish 1D 6 24/11/2021
Downside Gap Three Methods 5H 6 29/11/2021 12:00
Harami Bullish 5H 6 29/11/2021 12:00
Harami Cross 5H 6 29/11/2021 12:00
Tri-Star Bearish 1D 7 23/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 7 01/12/2021 09:00
Tri-Star Bullish 1D 8 19/11/2021
Tri-Star Bearish 30 8 30/11/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 8 01/12/2021 09:00
Tri-Star Bearish 15 9 30/11/2021 16:00
Doji Star Bearish 1M 10 02/21
Dragonfly Doji 1D 10 17/11/2021
Tri-Star Bullish 1H 10 29/11/2021 14:00
Belt Hold Bullish 1M 11 01/21
Inverted Hammer 1M 11 01/21
Abandoned Baby Bearish 1D 11 16/11/2021
Engulfing Bearish 1D 11 16/11/2021
Evening Doji Star 1D 11 16/11/2021
Evening Star 1D 11 16/11/2021
Gravestone Doji 1D 12 15/11/2021
Doji Star Bearish 1D 12 15/11/2021
Belt Hold Bullish 1W 13 29/08/2021
Bullish Engulfing 1W 13 29/08/2021
Morning Doji Star 1W 13 29/08/2021
Morning Star 1W 13 29/08/2021
Morning Doji Star 1D 13 12/11/2021
Morning Star 1D 13 12/11/2021
Three Inside Up 1D 13 12/11/2021
Tri-Star Bullish 15 13 29/11/2021 14:00
Bullish doji Star 1W 14 22/08/2021
Bullish doji Star 1D 14 09/11/2021
Harami Bullish 1D 14 09/11/2021
Harami Cross 1D 14 09/11/2021
Homing Pigeon 1D 15 08/11/2021
Tri-Star Bullish 30 15 26/11/2021 10:30
Bullish doji Star 1W 16 08/08/2021
Harami Bullish 1W 16 08/08/2021
Harami Cross 1W 16 08/08/2021
Tri-Star Bearish 30 16 26/11/2021 10:00
Harami Cross Bearish 1M 17 7/20
Harami Bullish 1D 17 03/11/2021
Harami Cross 1D 17 03/11/2021
Tri-Star Bearish 15 17 26/11/2021 10:45
Bullish doji Star 1W 18 25/07/2021
Harami Bullish 5H 18 16/11/2021 14:00
Harami Cross 5H 18 16/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 15 18 26/11/2021 10:30
Bullish doji Star 1H 20 23/11/2021 14:00
Tri-Star Bullish 1W 22 27/06/2021
Doji Star Bearish 5H 22 12/11/2021 15:00
Bullish doji Star 30 22 23/11/2021 14:00
Belt Hold Bearish 30 23 19/11/2021 10:30
Harami Bullish 1D 24 22/10/2021
Harami Cross 1D 24 22/10/2021
Stick Sandwich 5H 24 09/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 5H 25 09/11/2021 07:00
Tri-Star Bearish 30 25 18/11/2021 16:00
Bullish doji Star 15 26 23/11/2021 14:15
Three Outside Up 1W 27 23/05/2021
Tri-Star Bearish 1H 27 18/11/2021 08:00
Belt Hold Bearish 15 27 19/11/2021 10:30
Harami Cross 1M 28 8/19
Harami Bullish 1M 28 8/19
Belt Hold Bullish 1W 28 16/05/2021
Bullish Engulfing 1W 28 16/05/2021
Belt Hold Bearish 1M 29 7/19
Tri-Star Bearish 15 29 18/11/2021 16:00
Bullish Hammer 1M 30 6/19
Three Inside Up 1M 30 6/19
Bullish doji Star 1W 30 02/05/2021
Doji Star Bearish 1D 30 14/10/2021
Bullish doji Star 1M 31 5/19
Harami Bullish 1M 31 5/19
Harami Cross 1M 31 5/19
Harami Cross 1H 31 16/11/2021 14:00
Harami Bullish 1H 31 16/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 31 18/11/2021 08:30
Tri-Star Bullish 15 32 18/11/2021 10:15
Tri-Star Bearish 1H 33 16/11/2021 09:00
Harami Bullish 30 33 17/11/2021 12:30
Harami Cross 30 33 17/11/2021 12:30
Homing Pigeon 1W 34 04/04/2021
Harami Cross Bearish 1D 35 24/09/2021
Tri-Star Bullish 30 35 16/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 36 18/11/2021 08:30
Belt Hold Bullish 1W 37 14/03/2021
Dragonfly Doji 1D 37 15/09/2021
Harami Bullish 5H 37 29/10/2021 11:00
Harami Cross 5H 37 29/10/2021 11:00
Bullish Engulfing 1M 38 7/18
Belt Hold Bullish 1W 38 07/03/2021
Tri-Star Bearish 30 38 16/11/2021 09:30
Harami Bullish 15 38 17/11/2021 12:30
Harami Cross 15 38 17/11/2021 12:30
Belt Hold Bearish 1H 39 09/11/2021 15:00
Engulfing Bearish 1H 39 09/11/2021 15:00
Belt Hold Bearish 15 39 17/11/2021 10:45
Engulfing Bearish 15 39 17/11/2021 10:45
Deliberation Bearish 1D 40 07/09/2021
Doji Star Bearish 1D 40 07/09/2021
Tri-Star Bullish 15 40 16/11/2021 14:15
Harami Cross 1M 41 4/18
Harami Bullish 1M 41 4/18
Bullish doji Star 1M 41 4/18
Belt Hold Bullish 1H 42 09/11/2021 08:00
Harami Bullish 1M 43 02/18
Harami Cross 1M 43 02/18
Tri-Star Bullish 15 43 16/11/2021 09:30
Tri-Star Bearish 15 44 15/11/2021 08:15
Bullish doji Star 1H 45 05/11/2021 16:00
Harami Bullish 1H 45 05/11/2021 16:00
Harami Cross 1H 45 05/11/2021 16:00
Belt Hold Bearish 30 45 09/11/2021 15:30
Engulfing Bearish 30 45 09/11/2021 15:30
Separating Lines Bullish 1M 46 11/17
Harami Cross Bearish 1W 46 10/01/2021
Harami Cross 1D 46 26/08/2021
Bullish doji Star 1D 46 26/08/2021
Harami Bullish 1D 46 26/08/2021
Harami Bullish 5H 46 22/10/2021 14:00
Harami Cross 5H 46 22/10/2021 14:00
Downside Gap Three Methods 1W 47 03/01/2021
Belt Hold Bullish 1W 47 03/01/2021
Bullish Engulfing 1W 47 03/01/2021
Abandoned Baby Bearish 1D 47 25/08/2021
Evening Doji Star 1D 47 25/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 47 21/10/2021 08:00
Doji Star Bearish 1D 48 24/08/2021
Belt Hold Bearish 5H 48 20/10/2021 12:00
Homing Pigeon 5H 48 20/10/2021 12:00
Harami Cross Bearish 1H 48 03/11/2021 16:00
Harami Cross Bearish 15 48 12/11/2021 13:15
Bullish doji Star 1M 49 8/17
Belt Hold Bearish 5H 49 19/10/2021 11:00
Engulfing Bearish 5H 49 19/10/2021 11:00
Belt Hold Bullish 1H 49 03/11/2021 15:00
Bullish Engulfing 1H 49 03/11/2021 15:00
Belt Hold Bullish 5H 50 19/10/2021 06:00
Tri-Star Bearish 1H 50 03/11/2021 14:00
Bullish doji Star 1W 51 06/12/2020
Belt Hold Bearish 5H 51 18/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 15 51 09/11/2021 15:45
Engulfing Bearish 15 51 09/11/2021 15:45
Harami Cross 1D 52 17/08/2021
Harami Bullish 1D 52 17/08/2021
Bullish doji Star 1D 52 17/08/2021
Harami Bullish 1W 53 22/11/2020
Harami Cross 1W 53 22/11/2020
Harami Cross Bearish 1H 53 03/11/2021 09:00
Bullish doji Star 30 53 05/11/2021 16:00
Harami Bullish 30 53 05/11/2021 16:00
Harami Cross 30 53 05/11/2021 16:00
Bullish doji Star 1D 55 06/08/2021
Harami Bullish 1D 55 06/08/2021
Harami Cross 1D 55 06/08/2021
Harami Bullish 5H 55 14/10/2021 16:00
Harami Cross 5H 55 14/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 56 05/11/2021 09:00
Tri-Star Bullish 15 56 08/11/2021 13:30
Deliberation Bearish 1W 57 25/10/2020
Doji Star Bearish 1W 57 25/10/2020
Three Inside Up 1D 57 04/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 57 02/11/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 57 03/11/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1M 58 10/16
Bullish Engulfing 1M 58 10/16
Inverted Hammer 1M 58 10/16
Harami Bullish 1D 58 30/07/2021
Harami Cross 1D 58 30/07/2021
Tri-Star Bearish 15 58 08/11/2021 13:00
Three Outside Up 1W 59 11/10/2020
Tri-Star Bullish 1H 59 02/11/2021 12:00
Belt Hold Bullish 1W 60 04/10/2020
Bullish Engulfing 1W 60 04/10/2020
Tri-Star Bearish 1D 60 26/07/2021
Tri-Star Bullish 30 60 03/11/2021 14:30
Tri-Star Bullish 15 60 05/11/2021 16:00
Gravestone Doji 1D 61 23/07/2021
Tri-Star Bearish 30 61 03/11/2021 14:00
Abandoned Baby Bearish 1M 62 6/16
Evening Doji Star 1M 62 6/16
Bullish Engulfing 1W 62 20/09/2020
Bullish doji Star 1D 62 21/07/2021
Doji Star Bearish 1M 63 5/16
Gravestone Doji 1M 63 5/16
Inverted Hammer 1M 64 4/16
Tri-Star Bullish 15 64 05/11/2021 09:15
Belt Hold Bullish 1M 65 3/16
Harami Cross Bearish 5H 65 24/09/2021 11:00
Tri-Star Bearish 1H 65 29/10/2021 08:00
Tri-Star Bearish 15 65 03/11/2021 16:00
Belt Hold Bullish 1D 67 08/07/2021
Three Outside Up 1D 67 08/07/2021
Doji Star Bearish 1H 67 28/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 30 67 03/11/2021 08:00
Belt Hold Bullish 1D 68 06/07/2021
Bullish Engulfing 1D 68 06/07/2021
Tri-Star Bullish 15 68 03/11/2021 14:45
Tri-Star Bullish 1D 69 05/07/2021
Tri-Star Bearish 15 69 03/11/2021 14:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CKUN

Viết cảm nghĩ của bạn về China Kunda Technology Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email