Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

China Kunda Technology Holdings Ltd (CKUN)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
0.017 0.000    0.00%
19/08 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo SGD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Singapore
Mã ISIN:  SG1X41941300 
S/N:  GU5
 • Khối lượng: 641,300
 • Giá Mua/Bán: 0.017 / 0.019
 • Biên độ ngày: 0.016 - 0.019
China Kunda Technology Holdings Ltd 0.017 0.000 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Bullish Engulfing 1M Hiện tại
Belt Hold Bullish 1D Hiện tại
Bullish Engulfing 1D Hiện tại
Gravestone Doji 1H Hiện tại
Gravestone Doji 30 Hiện tại
Belt Hold Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Belt Hold Bullish 1W 2 24/07/2022
Gravestone Doji 15 2 19/08/2022 13:45
Bullish Hammer 1M 3 5/22
Harami Cross Bearish 1W 3 03/07/2022
Belt Hold Bearish 1D 3 16/08/2022
Homing Pigeon 1D 3 16/08/2022
Tri-Star Bullish 1H 3 19/08/2022 12:00
Tri-Star Bullish 30 3 19/08/2022 12:30
Tri-Star Bullish 15 3 19/08/2022 12:30
Belt Hold Bearish 1D 4 15/08/2022
Harami Bullish 1W 5 12/06/2022
Harami Cross 1W 5 12/06/2022
Homing Pigeon 5H 5 17/08/2022 08:00
Belt Hold Bearish 5H 5 17/08/2022 08:00
Tri-Star Bullish 15 5 18/08/2022 14:45
Bullish doji Star 1M 6 02/22
Harami Bullish 1M 6 02/22
Harami Cross 1M 6 02/22
Belt Hold Bearish 5H 6 16/08/2022 12:00
Homing Pigeon 5H 6 16/08/2022 12:00
Belt Hold Bearish 1H 6 17/08/2022 13:00
Bullish doji Star 30 6 17/08/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 6 17/08/2022 13:30
Dragonfly Doji 1W 7 29/05/2022
Tri-Star Bullish 1D 7 27/07/2022
Belt Hold Bearish 5H 7 15/08/2022 11:00
Harami Cross 1M 8 12/21
Bullish doji Star 1M 8 12/21
Harami Bullish 1M 8 12/21
Bullish Hammer 1W 8 22/05/2022
Tri-Star Bearish 1H 8 16/08/2022 15:00
Belt Hold Bearish 30 8 17/08/2022 12:00
Homing Pigeon 1W 9 15/05/2022
Tri-Star Bearish 5H 9 29/07/2022 09:00
Tri-Star Bearish 30 9 16/08/2022 15:00
Belt Hold Bearish 15 9 17/08/2022 12:00
Bullish doji Star 1H 10 15/08/2022 15:00
Harami Bullish 1H 10 15/08/2022 15:00
Harami Cross 1H 10 15/08/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 10 16/08/2022 15:15
Inverted Hammer 1M 11 9/21
Belt Hold Bullish 1D 12 20/06/2022
Bullish Engulfing 1D 12 20/06/2022
Belt Hold Bearish 30 12 15/08/2022 13:00
Engulfing Bearish 30 12 15/08/2022 13:00
Bullish doji Star 15 12 15/08/2022 15:15
Harami Bullish 15 12 15/08/2022 15:15
Harami Cross 15 12 15/08/2022 15:15
Evening Doji Star 1M 13 7/21
Harami Bullish 1W 13 10/04/2022
Harami Cross 1W 13 10/04/2022
Belt Hold Bearish 1D 13 16/06/2022
Engulfing Bearish 1D 13 16/06/2022
Engulfing Bearish 15 13 15/08/2022 13:15
Belt Hold Bearish 15 13 15/08/2022 13:15
Tri-Star Bullish 1D 15 14/06/2022
Tri-Star Bearish 1H 15 29/07/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1W 16 13/03/2022
Tri-Star Bearish 1D 16 10/06/2022
Belt Hold Bullish 5H 16 20/06/2022 10:00
Bullish Engulfing 5H 16 20/06/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 16 29/07/2022 12:30
Stick Sandwich 1W 17 06/03/2022
Tri-Star Bearish 15 17 29/07/2022 12:45
Doji Star Bearish 1M 18 02/21
Belt Hold Bullish 1W 18 27/02/2022
Bullish Engulfing 1W 18 27/02/2022
Tri-Star Bullish 30 18 27/07/2022 08:00
Belt Hold Bullish 1M 19 01/21
Inverted Hammer 1M 19 01/21
Tri-Star Bullish 15 19 27/07/2022 08:00
Harami Cross Bearish 1D 20 30/05/2022
Dragonfly Doji 1D 20 30/05/2022
Tri-Star Bearish 30 20 04/07/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 21 27/05/2022
Bullish Engulfing 1D 21 27/05/2022
Tri-Star Bullish 5H 21 14/06/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 21 04/07/2022 14:30
Tri-Star Bearish 5H 22 10/06/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 22 20/06/2022 14:00
Tri-Star Bullish 30 22 22/06/2022 14:30
Bullish doji Star 1W 23 23/01/2022
Tri-Star Bearish 1H 23 20/06/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 23 22/06/2022 14:30
Homing Pigeon 1D 24 18/05/2022
Tri-Star Bullish 30 24 20/06/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 24 22/06/2022 14:00
Harami Cross Bearish 1M 25 7/20
Belt Hold Bullish 1W 25 09/01/2022
Bullish Engulfing 1W 25 09/01/2022
Tri-Star Bearish 30 25 20/06/2022 13:30
Tri-Star Bullish 15 25 20/06/2022 14:30
Tri-Star Bullish 1D 26 27/04/2022
Tri-Star Bearish 15 26 20/06/2022 13:30
Three Inside Up 1W 27 26/12/2021
Morning Doji Star 1W 27 26/12/2021
Bullish doji Star 1W 28 19/12/2021
Harami Bullish 1W 28 19/12/2021
Harami Cross 1W 28 19/12/2021
Tri-Star Bullish 5H 30 27/05/2022 11:00
Gravestone Doji 1D 31 18/04/2022
Tri-Star Bullish 1H 31 14/06/2022 12:00
Bullish doji Star 1D 33 01/04/2022
Harami Bullish 1D 33 01/04/2022
Harami Cross 1D 33 01/04/2022
Tri-Star Bullish 30 33 14/06/2022 12:00
Tri-Star Bearish 30 34 10/06/2022 12:00
Tri-Star Bullish 15 34 14/06/2022 12:00
Homing Pigeon 5H 35 18/05/2022 12:00
Tri-Star Bearish 15 35 10/06/2022 12:15
Harami Bullish 1M 36 8/19
Harami Cross 1M 36 8/19
Harami Cross Bearish 1D 36 25/03/2022
Belt Hold Bearish 1M 37 7/19
Harami Cross Bearish 1W 37 17/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 37 27/04/2022 06:00
Bullish Hammer 1M 38 6/19
Three Inside Up 1M 38 6/19
Bullish doji Star 1M 39 5/19
Harami Bullish 1M 39 5/19
Harami Cross 1M 39 5/19
Tri-Star Bearish 5H 41 20/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 1H 41 30/05/2022 08:00
Evening Star 1D 42 16/03/2022
Belt Hold Bearish 1D 42 16/03/2022
Evening Doji Star 1D 42 16/03/2022
Engulfing Bearish 1D 42 16/03/2022
Doji Star Bearish 1D 43 15/03/2022
Belt Hold Bullish 1W 44 29/08/2021
Bullish Engulfing 1W 44 29/08/2021
Morning Doji Star 1W 44 29/08/2021
Morning Star 1W 44 29/08/2021
Tri-Star Bullish 1H 44 26/05/2022 16:00
Bullish doji Star 1W 45 22/08/2021
Harami Cross Bearish 5H 45 01/04/2022 15:00
Bullish Engulfing 1M 46 7/18
Tri-Star Bullish 30 46 27/05/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 46 30/05/2022 08:15
Bullish doji Star 1W 47 08/08/2021
Harami Bullish 1W 47 08/08/2021
Harami Cross 1W 47 08/08/2021
Belt Hold Bearish 1D 47 01/03/2022
Tri-Star Bullish 15 47 27/05/2022 14:30
Belt Hold Bullish 1D 48 28/02/2022
Bullish Engulfing 1D 48 28/02/2022
Morning Doji Star 1D 48 28/02/2022
Morning Star 1D 48 28/02/2022
Three Inside Up 1D 48 28/02/2022
Belt Hold Bearish 1H 48 23/05/2022 09:00
Tri-Star Bullish 30 48 26/05/2022 16:00
Harami Cross 1M 49 4/18
Harami Bullish 1M 49 4/18
Bullish doji Star 1M 49 4/18
Bullish doji Star 1W 49 25/07/2021
Bullish doji Star 1D 49 25/02/2022
Harami Bullish 1D 49 25/02/2022
Harami Cross 1D 49 25/02/2022
Tri-Star Bullish 15 49 26/05/2022 16:00
Belt Hold Bearish 1D 50 24/02/2022
Harami Bullish 1M 51 02/18
Harami Cross 1M 51 02/18
Separating Lines Bullish 5H 51 24/03/2022 12:00
Tri-Star Bearish 1H 52 13/05/2022 13:00
Tri-Star Bullish 1W 53 27/06/2021
Bullish doji Star 5H 53 22/03/2022 10:00
Tri-Star Bullish 1H 53 27/04/2022 10:00
Separating Lines Bullish 1M 54 11/17
Harami Cross Bearish 1D 54 14/02/2022
Belt Hold Bearish 5H 54 22/03/2022 05:00
Engulfing Bearish 5H 54 22/03/2022 05:00
Doji Star Bearish 15 54 23/05/2022 09:15
Bullish doji Star 1M 57 8/17
Gravestone Doji 1D 57 07/02/2022
Tri-Star Bearish 1H 57 20/04/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 57 13/05/2022 13:30
Three Outside Up 1W 58 23/05/2021
Tri-Star Bullish 30 58 27/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 58 13/05/2022 13:45
Belt Hold Bullish 1W 59 16/05/2021
Bullish Engulfing 1W 59 16/05/2021
Tri-Star Bullish 1D 59 27/01/2022
Tri-Star Bullish 15 59 27/04/2022 10:00
Belt Hold Bearish 5H 60 16/03/2022 14:00
Engulfing Bearish 5H 60 16/03/2022 14:00
Evening Doji Star 5H 60 16/03/2022 14:00
Evening Star 5H 60 16/03/2022 14:00
Tri-Star Bearish 30 60 25/04/2022 14:00
Bullish doji Star 1W 61 02/05/2021
Harami Cross Bearish 1H 61 01/04/2022 15:00
Tri-Star Bearish 15 61 25/04/2022 14:15
Harami Cross Bearish 1D 62 18/01/2022
Bullish Engulfing 5H 62 14/03/2022 12:00
Belt Hold Bullish 5H 62 14/03/2022 12:00
Belt Hold Bullish 1H 62 01/04/2022 10:00
Bullish Engulfing 1H 62 01/04/2022 10:00
Tri-Star Bearish 15 63 20/04/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1D 64 11/01/2022
Bullish Engulfing 1D 64 11/01/2022
Homing Pigeon 1W 65 04/04/2021
Belt Hold Bullish 1M 66 10/16
Bullish Engulfing 1M 66 10/16
Inverted Hammer 1M 66 10/16
Bullish doji Star 1D 66 05/01/2022
Harami Bullish 1D 66 05/01/2022
Harami Cross 1D 66 05/01/2022
Belt Hold Bearish 5H 66 01/03/2022 14:00
Harami Cross Bearish 30 66 01/04/2022 15:30
Harami Cross Bearish 1H 67 25/03/2022 08:00
Belt Hold Bullish 30 67 01/04/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 67 01/04/2022 10:30
Harami Cross Bearish 15 67 01/04/2022 15:45
Belt Hold Bullish 1W 68 14/03/2021
Belt Hold Bullish 1D 68 30/12/2021
Bullish Engulfing 1D 68 30/12/2021
Belt Hold Bullish 15 68 01/04/2022 10:30
Bullish Engulfing 15 68 01/04/2022 10:30
Belt Hold Bullish 1W 69 07/03/2021
Tri-Star Bullish 5H 69 25/02/2022 05:00
Tri-Star Bearish 15 69 31/03/2022 16:00
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận

Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì chất lượng cuộc đàm luận ở mức độ cao, điều mà chúng ta đều mong muốn, xin bạn hãy nhớ những nguyên tắc sau:

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 • Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo, email, số điện thoại trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ, đồng thời các tài khoản có những bình luận này cũng sẽ bị treo cho đến khi chủ tài khoản cam kết không vi phạm lần thứ hai các quy định đăng bài.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận CKUN

Viết cảm nghĩ của bạn về China Kunda Technology Holdings Ltd
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email