CTCP Cảng Cát Lái (CLL)

Ho Chi Minh
29,000.0
-1,550.0(-5.07%)
  • Khối lượng:
    32,700
  • Giá Mua/Bán:
    29,000.0/29,100.0
  • Biên độ ngày:
    29,000.0 - 30,200.0
Khối lượng giao dịch bất thường ngày hôm nay

Cảng Cát Lái đã tăng gấp đôi (hoặc hơn) số cổ phiếu trung bình được giao dịch hàng ngày trong 3 tháng qua. Khối lượng cao thường thể hiện xu hướng mới và biến động giá cổ phiếu lớn hơn.

1 / 2

Bình luận CLL

Bạn cảm thấy thế nào về Cảng Cát Lái?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)