Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn (BTS)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
11,000.0 +200.0    +1.85%
19/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo VND ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Việt Nam
Mã ISIN:  VN000000BTS4 
 • Khối lượng: 80,700
 • Giá Mua/Bán: 11,000.0 / 11,300.0
 • Biên độ ngày: 10,800.0 - 11,500.0
Xi măng Bút Sơn 11,000.0 +200.0 +1.85%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Engulfing Bearish 1M 1 12/21
Inverted Hammer 5H 1 19/01/2022 08:00
Gravestone Doji 1H 1 19/01/2022 13:00
Bullish doji Star 30 1 19/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 5H 2 18/01/2022 12:00
Harami Bullish 1H 2 19/01/2022 11:00
Harami Cross 1H 2 19/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 30 2 19/01/2022 13:30
Bullish doji Star 15 2 19/01/2022 14:00
Deliberation Bearish 1M 3 10/21
Doji Star Bearish 1M 3 10/21
Downside Gap Three Methods 1D 3 14/01/2022
Belt Hold Bullish 1D 3 14/01/2022
Bullish Engulfing 1D 3 14/01/2022
Belt Hold Bullish 5H 3 18/01/2022 07:00
Inverted Hammer 5H 3 18/01/2022 07:00
Three Black Crows 1D 4 13/01/2022
Three Outside Down 5H 4 17/01/2022 11:00
Three White Soldiers 1H 4 19/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 5H 5 17/01/2022 06:00
Bullish Hammer 1H 5 18/01/2022 14:00
Three Outside Up 1H 5 18/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 1M 6 7/21
Belt Hold Bearish 1D 6 11/01/2022
Dark Cloud Cover 1D 6 11/01/2022
Belt Hold Bullish 1H 6 18/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 6 18/01/2022 13:00
Tri-Star Bullish 15 6 19/01/2022 11:15
Bullish doji Star 1W 7 28/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 7 14/01/2022 08:00
Three White Soldiers 30 7 19/01/2022 09:30
Advance Block Bearish 1M 8 5/21
Three Outside Down 1W 8 21/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 8 13/01/2022 12:00
Shooting Star 1M 9 4/21
Engulfing Bearish 1W 9 14/11/2021
Upside Gap Three Methods 1W 9 14/11/2021
Belt Hold Bullish 1H 9 18/01/2022 09:00
Inverted Hammer 1H 9 18/01/2022 09:00
Bullish Hammer 30 9 18/01/2022 14:00
Three White Soldiers 30 9 18/01/2022 14:00
Three Inside Up 1M 10 3/21
Dark Cloud Cover 1D 10 05/01/2022
Inverted Hammer 1H 10 17/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 15 10 19/01/2022 09:45
Harami Bullish 1M 11 02/21
Harami Cross 1M 11 02/21
Dragonfly Doji 1H 11 17/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 11 18/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 5H 13 11/01/2022 05:00
Bullish doji Star 1H 13 17/01/2022 10:00
Dragonfly Doji 1H 13 17/01/2022 10:00
Bullish doji Star 30 13 18/01/2022 10:30
Harami Bullish 30 13 18/01/2022 10:30
Harami Cross 30 13 18/01/2022 10:30
Doji Star Bearish 15 13 19/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 15 14 18/01/2022 14:15
Doji Star Bearish 1D 15 28/12/2021
Three Outside Up 1D 15 28/12/2021
Belt Hold Bullish 30 15 18/01/2022 09:30
Belt Hold Bearish 15 15 18/01/2022 14:00
Evening Star 15 15 18/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 15 15 18/01/2022 14:00
Evening Doji Star 15 15 18/01/2022 14:00
Upside Gap Three Methods 1M 16 9/20
Bullish Engulfing 1D 16 27/12/2021
Engulfing Bearish 5H 16 07/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 30 16 18/01/2022 09:00
Doji Star Bearish 15 16 18/01/2022 13:45
Doji Star Bearish 1W 17 19/09/2021
On Neck Bearish 1D 17 24/12/2021
Bullish Hammer 1D 17 24/12/2021
Belt Hold Bearish 5H 18 06/01/2022 10:00
Dark Cloud Cover 5H 18 06/01/2022 10:00
Bullish Engulfing 30 18 17/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 30 18 17/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 18 18/01/2022 13:15
Bullish doji Star 1H 19 14/01/2022 09:00
Harami Bullish 1H 19 14/01/2022 09:00
Harami Cross 1H 19 14/01/2022 09:00
Tri-Star Bearish 15 19 18/01/2022 13:00
Dragonfly Doji 1D 20 21/12/2021
Harami Bullish 1D 20 21/12/2021
Harami Cross 1D 20 21/12/2021
Three Outside Down 5H 20 05/01/2022 14:00
Belt Hold Bullish 1H 21 13/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 21 13/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1W 22 15/08/2021
Evening Doji Star 1W 22 15/08/2021
Harami Cross 1D 22 17/12/2021
Bullish doji Star 1D 22 17/12/2021
Harami Bullish 1D 22 17/12/2021
Dragonfly Doji 1D 22 17/12/2021
Doji Star Bearish 1W 23 08/08/2021
Bullish doji Star 30 23 17/01/2022 10:00
Dragonfly Doji 30 23 17/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 23 18/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 1D 26 13/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 26 12/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 1H 26 12/01/2022 13:00
Morning Doji Star 1H 26 12/01/2022 13:00
Morning Star 1H 26 12/01/2022 13:00
Three Inside Up 1H 26 12/01/2022 13:00
Harami Cross 1H 27 12/01/2022 11:00
Harami Bullish 1H 27 12/01/2022 11:00
Bullish doji Star 1H 27 12/01/2022 11:00
Belt Hold Bullish 15 27 18/01/2022 09:30
Harami Cross Bearish 1M 29 8/19
Abandoned Baby Bullish 15 29 18/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 15 29 18/01/2022 09:00
Bullish Hammer 1D 30 07/12/2021
Bullish doji Star 15 30 17/01/2022 14:45
Belt Hold Bearish 5H 31 28/12/2021 06:00
Three Outside Up 5H 32 27/12/2021 10:00
Belt Hold Bullish 15 32 17/01/2022 14:00
Three Outside Up 15 32 17/01/2022 14:00
Harami Bullish 1D 33 02/12/2021
Harami Cross 1D 33 02/12/2021
Three Inside Up 5H 33 27/12/2021 05:00
Bullish Engulfing 5H 33 27/12/2021 05:00
Abandoned Baby Bullish 5H 33 27/12/2021 05:00
Belt Hold Bullish 15 33 17/01/2022 13:45
Bullish Engulfing 15 33 17/01/2022 13:45
Dragonfly Doji 5H 34 24/12/2021 12:00
Harami Bullish 5H 34 24/12/2021 12:00
Harami Cross 5H 34 24/12/2021 12:00
Belt Hold Bearish 1H 34 11/01/2022 09:00
Bullish doji Star 30 34 13/01/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 34 17/01/2022 13:30
Abandoned Baby Bearish 30 35 13/01/2022 14:00
Evening Doji Star 30 35 13/01/2022 14:00
Evening Star 30 35 13/01/2022 14:00
Tri-Star Bullish 15 35 17/01/2022 13:15
Doji Star Bearish 30 36 13/01/2022 13:30
Tri-Star Bearish 15 36 17/01/2022 13:00
Harami Cross Bearish 1H 37 10/01/2022 11:00
Three Black Crows 1W 38 25/04/2021
Bullish Engulfing 1H 38 10/01/2022 10:00
Three Black Crows 30 39 13/01/2022 10:30
Downside Gap Three Methods 5H 40 21/12/2021 14:00
Three Outside Down 30 40 13/01/2022 10:00
Tri-Star Bullish 15 40 17/01/2022 10:30
Belt Hold Bearish 30 41 13/01/2022 09:30
Engulfing Bearish 30 41 13/01/2022 09:30
Bullish Engulfing 30 42 13/01/2022 09:00
Belt Hold Bullish 1H 43 07/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 30 43 12/01/2022 14:30
Tri-Star Bearish 15 43 17/01/2022 09:15
Bullish Hammer 1M 45 4/18
Stick Sandwich 5H 45 17/12/2021 05:00
Deliberation Bearish 1D 46 15/11/2021
Doji Star Bearish 1D 46 15/11/2021
Belt Hold Bullish 5H 46 16/12/2021 14:00
Belt Hold Bearish 1H 46 06/01/2022 13:00
Engulfing Bearish 1H 46 06/01/2022 13:00
Belt Hold Bullish 30 46 12/01/2022 13:00
Bullish Engulfing 30 46 12/01/2022 13:00
Belt Hold Bearish 15 46 14/01/2022 14:15
Engulfing Bearish 15 46 14/01/2022 14:15
Belt Hold Bearish 1H 48 06/01/2022 10:00
Harami Bullish 30 48 12/01/2022 10:30
Harami Cross 30 48 12/01/2022 10:30
Belt Hold Bullish 5H 50 14/12/2021 12:00
Belt Hold Bullish 30 50 12/01/2022 09:30
Harami Cross Bearish 15 50 14/01/2022 13:15
Harami Cross 1M 51 10/17
Three Black Crows 5H 51 14/12/2021 07:00
Three Outside Up 15 51 14/01/2022 13:00
On Neck Bearish 5H 52 13/12/2021 11:00
Bullish doji Star 30 52 11/01/2022 14:30
Belt Hold Bullish 15 52 14/01/2022 11:00
Bullish Engulfing 15 52 14/01/2022 11:00
Belt Hold Bearish 5H 53 13/12/2021 06:00
Three Outside Down 1H 53 05/01/2022 10:00
Belt Hold Bearish 30 53 11/01/2022 14:00
Engulfing Bearish 30 53 11/01/2022 14:00
Evening Doji Star 30 53 11/01/2022 14:00
Evening Star 30 53 11/01/2022 14:00
Three Outside Up 1W 54 03/01/2021
Three Outside Up 5H 54 10/12/2021 13:00
Belt Hold Bearish 1H 54 05/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 1H 54 05/01/2022 09:00
Evening Doji Star 1H 54 05/01/2022 09:00
Evening Star 1H 54 05/01/2022 09:00
Dragonfly Bearish 1H 54 05/01/2022 09:00
Bullish Engulfing 1W 55 27/12/2020
Abandoned Baby Bullish 5H 55 10/12/2021 08:00
Bullish Engulfing 5H 55 10/12/2021 08:00
Morning Doji Star 5H 55 10/12/2021 08:00
Morning Star 5H 55 10/12/2021 08:00
Deliberation Bearish 1H 55 04/01/2022 14:00
Doji Star Bearish 1H 55 04/01/2022 14:00
Belt Hold Bearish 15 55 14/01/2022 10:15
Engulfing Bearish 15 55 14/01/2022 10:15
Belt Hold Bearish 1W 57 13/12/2020
Belt Hold Bullish 30 57 11/01/2022 10:30
Bullish Engulfing 30 57 11/01/2022 10:30
On Neck Bearish 5H 58 08/12/2021 11:00
Harami Cross Bearish 1H 58 04/01/2022 10:00
Tri-Star Bearish 1W 59 29/11/2020
Three Outside Up 1D 59 27/10/2021
Bullish doji Star 30 59 11/01/2022 09:30
Hanging Man 1W 60 22/11/2020
Dragonfly Bearish 1W 60 22/11/2020
Bullish Engulfing 1D 60 26/10/2021
Belt Hold Bearish 30 60 11/01/2022 09:00
Engulfing Bearish 30 60 11/01/2022 09:00
Bullish doji Star 15 60 13/01/2022 14:45
Dragonfly Bearish 1W 61 15/11/2020
Hanging Man 1W 61 15/11/2020
Stick Sandwich 1D 61 25/10/2021
Dragonfly Doji 1W 62 08/11/2020
Harami Cross Bearish 1H 63 31/12/2021 10:00
Harami Cross Bearish 15 63 13/01/2022 13:15
Bullish doji Star 1W 64 25/10/2020
Harami Bullish 1W 64 25/10/2020
Harami Cross 1W 64 25/10/2020
Belt Hold Bullish 1H 64 31/12/2021 09:00
Bullish Engulfing 1H 64 31/12/2021 09:00
Doji Star Bearish 1M 65 8/16
Harami Bearish 1M 65 8/16
Harami Cross Bearish 1M 65 8/16
Bullish Hammer 1W 65 18/10/2020
On Neck Bearish 1W 65 18/10/2020
Stick Sandwich 1D 65 19/10/2021
Falling Three Methods 5H 65 03/12/2021 06:00
Harami Cross Bearish 30 65 10/01/2022 11:00
Bullish doji Star 15 65 13/01/2022 11:15
Harami Bullish 15 65 13/01/2022 11:15
Harami Cross 15 65 13/01/2022 11:15
Three Outside Up 1M 66 7/16
Engulfing Bearish 1D 67 15/10/2021
Stick Sandwich 1D 67 15/10/2021
Inverted Hammer 1D 68 14/10/2021
Belt Hold Bullish 1H 69 30/12/2021 09:00
Bullish doji Star 15 69 13/01/2022 10:15
Harami Bullish 15 69 13/01/2022 10:15
Harami Cross 15 69 13/01/2022 10:15
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận BTS

Viết cảm nghĩ của bạn về Công ty cổ phần Xi măng Vicem Bút Sơn
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email