Tin Tức Nóng Hổi
0
Phiên Bản Không Quảng Cáo. Nâng cấp trải nghiệm Investing.com của bạn. Giảm tới 40% Thêm thông tin chi tiết
Đóng

Birzeit Pharmaceutical Co (BPC)

Tạo Thông báo
Mới!
Tạo Thông báo
Trang web
 • Dưới dạng thông báo cảnh báo
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
Ứng dụng Di động
 • Để dùng tính năng này, hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập vào tài khoản của mình
 • Hãy đảm bảo bạn đã đăng nhập theo cùng một hồ sơ người dùng

Điều kiện

Tần Suất

Một lần
%

Tần Suất

Tần Suất

Phương pháp giao

Trạng Thái

Thêm/Gỡ bỏ từ một Danh Mục Thêm vào Danh Mục
Thêm vào danh mục theo dõi
Thêm Lệnh

Đã thêm vị thế thành công vào:

Vui lòng đặt tên cho danh mục đầu tư của bạn
 
5.75 0.00    0.00%
25/01 - Đóng cửa. Tiền tệ tính theo USD ( Miễn trừ Trách nhiệm )
Loại:  Cổ phiếu
Thị trường:  Lãnh Thổ Palestine
Mã ISIN:  PS2015112738 
 • Khối lượng: 0
 • Giá Mua/Bán: 5.70 / 5.85
 • Biên độ ngày: 5.75 - 5.75
Birzeit Pharma 5.75 0.00 0.00%
Loading
Cập nhật lần cuối:
 • 1 Ngày
 • 1 Tuần
 • 1 Tháng
 • 3 Tháng
 • 6 Tháng
 • 1 Năm
 • 5 năm
 • T.đa
Tùy chỉnh

Mô hình Nến

Khung Thời Gian
Dấu Hiệu Mô Hình
Loại
Độ tin cậy
Mô hình Khung thời gian Độ tin cậy M. hình Nến Trước đây Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Tri-Star Bearish 30 Hiện tại
Tri-Star Bearish 15 Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Doji Star Bearish 1D 1 23/01/2022
Doji Star Bearish 5H 1 23/01/2022 12:00
Doji Star Bearish 1H 1 23/01/2022 15:00
Harami Bearish 1M 4 9/21
Harami Cross Bearish 1M 4 9/21
Tri-Star Bearish 1W 4 26/12/2021
Hanging Man 1W 6 12/12/2021
Dragonfly Bearish 1W 6 12/12/2021
Belt Hold Bullish 1H 6 09/01/2022 17:00
Dragonfly Doji 1M 7 6/21
Harami Bullish 1M 7 6/21
Harami Cross Bearish 15 7 11/01/2022 15:00
Belt Hold Bullish 30 8 09/01/2022 17:00
Belt Hold Bullish 15 8 09/01/2022 17:00
Tri-Star Bearish 1H 9 26/12/2021 16:00
Doji Star Bearish 1D 10 19/12/2021
Three Outside Up 1D 10 19/12/2021
Doji Star Bearish 5H 10 19/12/2021 12:00
Three Outside Up 5H 10 19/12/2021 12:00
Bullish doji Star 30 10 28/12/2021 15:30
Harami Bullish 30 10 28/12/2021 15:30
Harami Cross 30 10 28/12/2021 15:30
Tri-Star Bullish 15 10 28/12/2021 15:45
Harami Bearish 1M 11 01/21
Harami Cross Bearish 1W 11 31/10/2021
Bullish Engulfing 1D 11 16/12/2021
Belt Hold Bullish 5H 11 16/12/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 11 16/12/2021 14:00
Doji Star Bearish 1H 11 16/12/2021 16:00
Three Outside Up 1H 11 16/12/2021 16:00
Belt Hold Bearish 30 11 28/12/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 11 28/12/2021 15:15
Tri-Star Bearish 30 12 26/12/2021 16:30
Tri-Star Bearish 15 13 26/12/2021 16:45
Doji Star Bearish 30 14 16/12/2021 16:00
Three Outside Up 30 14 16/12/2021 16:00
Abandoned Baby Bullish 1M 15 9/20
Bullish Engulfing 1M 15 9/20
Doji Star Bearish 15 15 16/12/2021 16:00
Three Outside Up 15 15 16/12/2021 16:00
Bullish doji Star 1M 16 8/20
Tri-Star Bearish 30 16 14/12/2021 17:00
Belt Hold Bullish 15 16 16/12/2021 15:15
Bullish Engulfing 15 16 16/12/2021 15:15
Tri-Star Bearish 15 17 14/12/2021 17:15
Dragonfly Doji 1M 18 6/20
Tri-Star Bearish 1D 22 03/11/2021
Tri-Star Bearish 5H 22 03/11/2021 16:00
Tri-Star Bearish 5H 24 27/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 1H 24 03/11/2021 16:00
Harami Cross Bearish 1M 25 10/19
Dragonfly Bearish 1M 25 10/19
Hanging Man 1M 25 10/19
Tri-Star Bearish 15 25 29/11/2021 17:45
Tri-Star Bearish 1H 26 27/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 1H 27 14/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 30 27 03/11/2021 16:00
Tri-Star Bearish 1H 28 14/10/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 28 28/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 30 29 27/10/2021 16:00
Tri-Star Bearish 15 29 03/11/2021 16:15
Homing Pigeon 1M 30 5/19
Tri-Star Bullish 1D 30 05/10/2021
Tri-Star Bullish 5H 30 05/10/2021 12:00
Tri-Star Bullish 30 30 14/10/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 30 28/10/2021 16:15
Tri-Star Bearish 30 31 14/10/2021 14:00
Tri-Star Bearish 15 31 27/10/2021 16:15
Tri-Star Bullish 15 32 14/10/2021 16:15
Tri-Star Bearish 15 33 14/10/2021 14:00
Dragonfly Doji 1M 34 01/19
Tri-Star Bullish 1D 34 26/09/2021
Tri-Star Bullish 5H 34 26/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1H 34 05/10/2021 15:00
Belt Hold Bearish 30 34 11/10/2021 14:00
Harami Bullish 1H 36 03/10/2021 15:00
Harami Cross 1H 36 03/10/2021 15:00
Doji Star Bearish 15 36 11/10/2021 15:00
Tri-Star Bullish 30 37 05/10/2021 15:30
Harami Cross Bearish 1D 39 01/09/2021
Harami Cross Bearish 5H 39 01/09/2021 13:00
Tri-Star Bullish 1H 39 26/09/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 39 03/10/2021 15:00
Bullish Engulfing 1M 42 5/18
Doji Star Bearish 5H 42 29/08/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 42 05/10/2021 15:30
Dragonfly Doji 1M 43 4/18
Tri-Star Bullish 30 43 26/09/2021 14:30
Harami Cross Bearish 1H 44 01/09/2021 15:00
Tri-Star Bearish 30 44 16/09/2021 16:30
Tri-Star Bullish 15 44 03/10/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 45 30/09/2021 16:45
Harami Bearish 1M 46 01/18
Doji Star Bearish 1H 47 29/08/2021 15:00
Tri-Star Bullish 15 48 26/09/2021 14:30
Tri-Star Bearish 15 49 16/09/2021 16:45
Tri-Star Bearish 1D 51 14/07/2021
Tri-Star Bearish 30 51 30/08/2021 15:30
Harami Bearish 1W 53 04/10/2020
Harami Cross Bearish 1D 53 08/07/2021
Tri-Star Bearish 5H 53 14/07/2021 14:00
Harami Cross Bearish 30 53 29/08/2021 14:30
Bullish Engulfing 1W 54 27/09/2020
Engulfing Bearish 1M 55 4/17
Three Outside Up 1D 55 27/06/2021
Harami Cross Bearish 5H 55 08/07/2021 13:00
Belt Hold Bullish 1D 56 24/06/2021
Bullish Engulfing 1D 56 24/06/2021
Tri-Star Bullish 1H 56 27/07/2021 16:00
Tri-Star Bullish 15 56 30/08/2021 16:30
Harami Bearish 1M 57 02/17
Doji Star Bearish 5H 57 27/06/2021 12:00
Three Outside Up 5H 57 27/06/2021 12:00
Tri-Star Bearish 15 57 30/08/2021 15:45
Belt Hold Bullish 1W 58 23/08/2020
Tri-Star Bearish 1D 58 21/06/2021
Belt Hold Bullish 5H 58 24/06/2021 14:00
Bullish Engulfing 5H 58 24/06/2021 14:00
Deliberation Bearish 1M 59 12/16
Doji Star Bearish 1M 59 12/16
Tri-Star Bullish 1D 59 17/06/2021
Tri-Star Bearish 1H 59 14/07/2021 15:00
Tri-Star Bearish 5H 60 21/06/2021 11:00
Tri-Star Bearish 30 60 05/08/2021 15:00
Doji Star Bearish 15 60 29/08/2021 14:15
Tri-Star Bullish 5H 61 17/06/2021 12:00
Harami Bearish 1M 62 9/16
Harami Cross Bearish 1H 62 08/07/2021 14:00
Tri-Star Bullish 30 63 27/07/2021 16:30
Harami Bullish 15 64 23/08/2021 14:45
Harami Cross 15 64 23/08/2021 14:45
Tri-Star Bullish 1H 66 24/06/2021 14:00
Tri-Star Bearish 30 66 14/07/2021 15:00
Tri-Star Bearish 15 67 05/08/2021 15:00
Tri-Star Bearish 1H 68 21/06/2021 15:00
Belt Hold Bullish 1W 69 24/05/2020
Tri-Star Bullish 1H 69 17/06/2021 16:00
Harami Cross Bearish 30 69 08/07/2021 14:30
Hướng Dẫn Đăng Bình Luận


Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau: 

 • Làm phong phú cuộc đàm luận
 • Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận.
 • Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao.
 •  Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường.
 • LƯU Ý: Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ.
 • Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác.
 • Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.

Theo toàn quyền quyết định của Investing.com, thủ phạm gây ra thư rác hay có hành động lạm dụng sẽ bị xóa khỏi trang và bị cấm đăng nhập trong tương lai.

Bình luận BPC

Viết cảm nghĩ của bạn về Birzeit Pharmaceutical Co
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
Cũng đăng trên :
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Cám ơn lời bình của bạn. Vui lòng lưu ý rằng lời bình của bạn đang chờ các điều phối viên của chúng tôi phê duyệt.​ Do đó, sẽ mất một lúc sau lời bình mới được hiển thị trên trang web của chúng tôi.
 
Có chắc chắn bạn muốn xóa biểu đồ này không?
 
Đăng
 
Thay thế biểu đồ đính kèm bằng một biểu đồ mới ?
1000
Bạn tạm thời không thể bình luận do đã có báo cáo tiêu cực từ người dùng. Nhân viên điều phối trang của chúng tôi sẽ xem xét trạng thái của bạn.
Vui lòng chờ một phút trước khi gửi lại lời bình.
Thêm Biểu Đồ vào Bình Luận
Xác nhận tác vụ chặn

Bạn có chắc là bạn muốn chặn %USER_NAME% không?

Khi làm vậy, bạn và %USER_NAME% sẽ không thể xem bất cứ bài đăng nào của nhau trên Investing.com.

%USER_NAME% đã được thêm thành công vào Danh sách chặn

Vì bạn vừa mới hủy chặn người này, nên bạn phải đợi 48 tiếng thì mới có thể khôi phục lại trạng thái chặn.

Báo cáo bình luận này

Tôi cảm thấy bình luận này là:

Bình luận bị gắn cờ

Cám ơn!

Báo cáo của bạn đã được gửi tới người điều phối trang để xem xét
Disclaimer: Công ty TNHH Fusion Media muốn nhắc nhở bạn rằng các dữ liệu trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hoặc chính xác. Tất cả các Hợp Đồng Chênh Lệch CFDs (cổ phiếu, chỉ số, hợp đồng tương lai), tiền điện tử và giá cả Forex không được cung cấp bởi các sở giao dịch mà bởi các nhà tạo lập thị trường, và như vậy giá có thể không chính xác và khác với giá thực tế trên thị trường, có nghĩa rằng giá cả chỉ mang tính biểu thị và không thích hợp cho các mục đích giao dịch. Vì vậy Fusion Media hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ kinh doanh nào có thể xảy ra khi bạn sử dụng dữ liệu này.
Fusion Media hay bất cứ ai khác có liên quan tới Fusion Media sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự thua lỗ hoặc thiệt hại nào được coi như là kết quả từ việc tin cậy các thông tin trên trang web này bao gồm dữ liệu, báo giá, biểu đồ hoặc tín hiệu mua/bán. Xin hãy lưu ý về các rủi ro và chi phí liên quan đến giao dịch trong thị trường tài chính, đây được coi là một trong những hình thức đầu tư rủi ro nhất.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
Đăng ký với Google
hoặc
Đăng ký bằng Email