CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT)

HOSE
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
12,000.0
0.0(0.00%)
Đóng cửa

Phân tích Kỹ thuật DBT

Tổng kết

Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Mua0Trung Tính1Bán19

Các Chỉ Số Kỹ Thuật

Bán Mạnh
Mua0Trung Tính1Bán7

Trung bình Động

Bán Mạnh
Mua0Bán12

Tổng kết:Bán Mạnh

Trung bình Động:Bán MạnhMua: (0)Bán: (12)
Các Chỉ Số Kỹ Thuật:Bán MạnhMua: (0)Bán: (7)

Chỉ báo Kỹ thuật

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Trung Tính: 1Bán: 7
05/12/2023 09:50 GMT
Tên
Giá trị
Hành động
RSI(14)43.59Bán
STOCH(9,6)95.457Mua quá mức
STOCHRSI(14)11.564Bán quá mức
MACD(12,26)-41.5Bán
ADX(14)37.569Trung Tính
Williams %R-9.087Mua quá mức
CCI(14)-75.7835Bán
ATR(14)57.1429Biến Động Ít Hơn
Highs/Lows(14)-71.4286Bán
Ultimate Oscillator46.173Bán
ROC-1.639Bán
Bull/Bear Power(13)-183.694Bán

Trung bình Động

Tổng kết: Bán MạnhMua: 0Bán: 12
05/12/2023 09:50 GMT
Tên
Đơn giản
Lũy thừa
MA5
12120.0
Bán
12057.3
Bán
MA10
12070.0
Bán
12091.0
Bán
MA20
12122.5
Bán
12131.5
Bán
MA50
12216.0
Bán
12133.3
Bán
MA100
12028.5
Bán
12136.2
Bán
MA200
12171.2
Bán
12295.5
Bán

Điểm Giới Hạn

Tên
S3
S2
S1
Điểm Giới Hạn
R1
R2
R3
Cổ Điển11733.411866.711933.412066.712133.412266.712333.4
Fibonacci11866.711943.111990.312066.712143.112190.312266.7
Camarilla1194511963.311981.712066.712018.312036.712055
Woodie11700118501190012050121001225012300
DeMark--119001205012100--