Beit Jala Pharmaceutical Manufacturing Co (BJP)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.75
0.00(0.00%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử BJP

Khung Thời Gian
Daily
09/11/2021 - 22/09/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
2.752.752.752.755.45M-1.79%
2.752.752.752.755.45M-1.79%
2.802.802.802.800.30K0.00%
2.802.802.802.801.00K-1.75%
2.852.852.852.850.10K0.00%
2.852.852.852.850.50K0.00%
2.852.852.852.852.00K0.00%
2.852.852.852.852.00K+1.79%
2.802.802.802.804.90K0.00%
2.802.802.802.801.67K0.00%
2.802.802.802.801.00K0.00%
2.802.802.802.803.42K0.00%
2.802.802.802.802.00K0.00%
2.802.802.802.801.00K-1.75%
2.852.852.852.850.10K+2.15%
2.792.792.792.790.55K+1.45%
2.752.752.752.7511.00K0.00%
2.752.752.752.75265.07K-1.43%
2.792.792.792.792.00K0.00%
2.792.792.792.790.22K0.00%
2.792.792.792.790.16K+4.89%
2.662.662.662.662.00K-5.00%
2.802.802.802.806.00K+4.48%
2.682.682.682.682.00K0.00%
2.682.682.682.686.00K+3.08%
2.602.602.602.600.16K-3.70%
2.702.702.702.700.55K-2.17%
2.762.762.762.761.00K-4.83%
2.902.902.902.900.10K+3.94%
2.792.792.792.790.44K+1.45%
Cao nhất
2.90
% Thay đổi
-1.79
Trung bình
2.78
Chênh lệch
0.30
Thấp nhất
2.60