Beit Jala Pharmaceutical Manufacturing Co (BJP)

Ramallah
Tiền tệ tính theo JOD
Miễn trừ Trách nhiệm
2.75
0.00
(0.00%)
Đóng cửa
Biên độ ngày
2.75
2.75
Biên độ 52 tuần
2.75
2.85
Khối lượng
0
Giá Mua/Bán
2.71 / 0.00

Phân tích BJP