Banco de Sabadell SA (0H00)

0.99
+0.03(+3.05%)
  • Khối lượng:
    2,740,356
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    0.99 - 0.99

Dữ liệu Lịch sử 0H00

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
03/05/2023 - 03/06/2023
0.990.971.000.972.74M+3.13%
0.960.930.980.932.84M+4.35%
0.920.950.970.924.14M-6.12%
0.980.971.000.96900.35K+1.03%
0.970.960.970.941.31M+1.04%
0.960.950.970.932.67M+1.05%
0.950.960.960.9425.44M-1.04%
0.960.970.980.96824.61K-1.03%
0.970.950.970.951.52M+3.19%
0.940.960.960.946.26M-2.08%
0.960.950.960.94512.80K+3.23%
0.930.920.940.912.16M0.00%
0.930.910.930.911.47M+1.09%
0.920.930.930.911.89M+1.10%
0.910.920.920.9151.57K0.00%
0.910.920.920.901.40M-1.09%
0.920.940.940.91872.18K-1.08%
0.930.910.930.9119.33M+3.33%
0.900.890.910.883.32M+2.27%
0.880.890.900.884.33M-3.30%
0.910.930.930.8924.26M-1.09%
Cao nhất: 1.00Thấp nhất: 0.88Chênh lệch: 0.12Trung bình: 0.94% Thay đổi: 7.61