CTCP Thủy điện Bắc Hà (BHA)

Hà Nội
14,900
0(0.00%)
 • Khối lượng:
  2,800
 • Giá Mua/Bán:
  0/0
 • Biên độ ngày:
  14,900 - 14,900

Dữ liệu Lịch sử BHA

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
12/08/2022 - 02/10/2022
14,90014,90014,90014,9002.80K0.00%
14,90014,90014,90014,9002.80K0.00%
14,90014,90014,90014,90012.00K-0.67%
14,90014,90014,90014,90012.00K-0.67%
15,00015,00015,00015,0000.20K0.00%
15,00015,00015,00015,0000.20K0.00%
15,00015,00015,00015,0001.00K0.00%
15,00015,00015,00015,0001.00K0.00%
15,00015,00015,00015,0000.40K0.00%
15,00015,00015,00015,0000.40K0.00%
15,00015,00015,00015,0000.22K0.00%
15,00015,00015,00015,0000.22K0.00%
15,00015,00015,00015,0000.90K+7.14%
15,00015,00015,00015,0000.90K+7.14%
14,00014,00014,00014,0000.10K0.00%
14,00014,00014,00014,0000.10K0.00%
14,00014,00014,00014,0000.30K0.00%
14,00014,00014,00014,0000.30K0.00%
14,00014,00014,00014,0000.10K0.00%
14,00014,00014,00014,0000.10K0.00%
14,00014,00014,00014,0000.10K-11.95%
14,00014,00014,00014,0000.10K-11.95%
15,90014,10015,90014,1002.40K+13.57%
14,00014,00014,00014,0000.10K-3.45%
14,50014,50014,50014,5001.80K-7.05%
15,60015,60015,60015,6000.90K+0.65%
15,50015,60015,60015,5001.10K0.00%
15,50015,50015,50015,5002.50K+6.90%
14,50014,90014,90014,5005.10K+4.32%
13,90012,30013,90012,3005.20K-6.71%
Cao nhất: 15,900Thấp nhất: 12,300Chênh lệch: 3,600Trung bình: 14,700% Thay đổi: -6
 • Cổ phiếu này không có tính thanh khoản
  0