Andritz AG ADR (ADRZY)

10.18
+0.16(+1.57%)
  • Khối lượng:
    253
  • Giá Mua/Bán:
    0.00/0.00
  • Biên độ ngày:
    9.95 - 10.18

Dữ liệu Lịch sử ADRZY

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
15/07/2022 - 15/08/2022
10.189.9510.189.950.25K+1.50%
10.189.9510.189.950.25K+1.50%
10.0310.0310.0310.030.23K+0.40%
10.0310.0310.0310.030.23K+0.40%
9.999.999.999.990.27K-1.87%
9.999.999.999.990.27K-1.87%
10.189.9110.189.910.90K+9.46%
10.189.9110.189.910.90K+9.46%
9.309.609.609.300.50K-2.62%
9.309.609.609.300.50K-2.62%
9.559.579.579.550.92K-2.45%
9.559.579.579.550.92K-2.45%
9.799.209.799.200.81K+5.84%
9.799.209.799.200.81K+5.84%
9.259.259.259.250.25K+0.98%
9.259.259.259.250.25K+0.98%
9.169.469.469.160.78K-3.88%
9.169.469.469.160.78K-3.88%
9.539.499.539.492.62K+9.92%
9.539.499.539.492.62K+9.92%
8.678.678.678.670.45K+6.64%
8.678.678.678.670.45K+6.64%
8.138.138.138.130.48K-0.25%
8.138.138.138.130.48K-0.25%
8.158.248.538.150.72K-19.94%
8.158.248.538.150.72K-5.89%
8.668.668.668.660.39K+5.48%
8.218.238.548.210.79K-1.20%
8.318.318.318.312.29K-0.12%
8.328.328.328.320.13K+3.61%
Cao nhất: 10.18Thấp nhất: 8.13Chênh lệch: 2.05Trung bình: 9.24% Thay đổi: 26.77