Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG)

Ho Chi Minh
34,550.00
-950.00(-2.68%)
  • Khối lượng:
    21,300
  • Giá Mua/Bán:
    34,550.00/34,950.00
  • Biên độ ngày:
    34,050.00 - 36,000.00

Dữ liệu Lịch sử AGG

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/11/2022 - 01/12/2022
34,550.0035,500.0036,000.0034,050.0021.30K-2.68%
35,500.0034,000.0035,500.0033,700.0097.90K+4.41%
34,000.0033,750.0034,000.0033,500.0047.60K+1.49%
33,500.0034,000.0034,000.0031,200.0045.30K0.00%
33,500.0032,500.0033,900.0032,500.0030.80K+0.15%
33,450.0033,500.0033,950.0032,900.0028.70K-0.15%
33,500.0032,900.0033,500.0032,900.0040.30K0.00%
33,500.0034,000.0034,000.0033,100.0036.00K0.00%
33,500.0033,800.0034,000.0033,100.0036.70K-0.89%
33,800.0033,850.0033,850.0032,800.0052.90K+0.90%
33,500.0033,300.0033,500.0032,050.0035.50K+3.72%
32,300.0030,050.0033,000.0029,900.0087.10K+0.94%
32,000.0030,800.0032,000.0029,300.00265.20K+1.59%
31,500.0030,200.0031,500.0029,800.00292.50K-1.56%
32,000.0031,500.0032,000.0030,900.00157.70K-0.62%
32,200.0032,000.0032,750.0031,200.00130.10K-1.68%
32,750.0032,850.0032,850.0032,050.00100.40K-0.61%
32,950.0032,000.0033,000.0032,000.0086.80K-0.15%
33,000.0033,900.0033,900.0032,100.00104.50K-2.65%
33,900.0033,950.0033,950.0031,700.00167.80K-0.44%
34,050.0034,000.0034,100.0033,600.0084.60K-0.15%
34,100.0034,500.0034,600.0034,000.0048.90K-1.73%
34,700.0034,500.0035,000.0034,400.0042.30K-3.61%
Cao nhất: 36,000.00Thấp nhất: 29,300.00Chênh lệch: 6,700.00Trung bình: 33,380.43% Thay đổi: -4.03