CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam (VNI)

Hà Nội
Tiền tệ tính theo VND
Miễn trừ Trách nhiệm
8,500
-1,500
(-15.00%)
Đóng cửa
Giao dịch gần mức Đáy trong 52 tuần
Biên độ ngày
8,500
8,500
Biên độ 52 tuần
8,500
14,000
Khối lượng
900
Giá đ.cửa hôm trước
10,500
Giá mở cửa
8,500
Biên độ ngày
8,500-8,500
Biên độ 52 tuần
8,500-14,000
Khối lượng
900
KLTB (3 thg)
653
Thay đổi 1 năm
-48.48%
Những Cổ Phiếu Trong Tay Cổ Đông
10,337,276
Kỹ thuật
Bán Mạnh
Bán
Trung Tính
Mua
Mua Mạnh
Bán Mạnh
Hàng ngày
Hàng tuần
Hàng tháng
Thêm

Phân tích CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

Hồ sơ Công ty CTCP Đầu tư Bất động sản Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN VIỆT NAM là công ty có trụ sở tại Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, chủ yếu hoạt động tại Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Công ty tham gia phát triển khu nhà ở đô thị, cũng như bất động sản thương mại cho thuê. Ngoài ra, cùng với các công ty con, Công ty còn quản lý chợ Phước Long ở phường Phú Mỹ.

Nhân viên
0
Thị trường
Việt Nam