Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia (AGG)

Ho Chi Minh
34,600.00
-900.00(-2.54%)
  • Khối lượng:
    17,700
  • Giá Mua/Bán:
    34,550.00/34,600.00
  • Biên độ ngày:
    34,050.00 - 36,000.00

Bình luận AGG

Bạn cảm thấy thế nào về Bất động sản An Gia?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)