AMC Entertainment Holdings Inc (AMC)

BIVA
Tiền tệ tính theo MXN
Miễn trừ Trách nhiệm
114.75
-1.45(-1.25%)
Đóng cửa

Dữ liệu Lịch sử AMC

Khung Thời Gian
Daily
30/10/2023 - 30/11/2023
NgàyLần cuối MởCao Thấp KL % Thay đổi
114.75115.01115.01113.001.65K-1.25%
116.20117.00119.00115.000.76K-1.69%
118.20122.00122.00117.002.32K-2.63%
121.39119.71122.00119.710.04K+0.81%
120.42115.00122.94113.753.67K+5.61%
114.02128.00128.00112.6012.30K-11.56%
128.93127.50129.00125.004.67K+1.23%
127.36137.00137.00127.509.13K-6.73%
136.55141.02142.00135.708.54K-2.56%
140.14142.00145.19136.008.82K+0.39%
139.60141.00141.00135.554.01K-1.14%
141.21153.01153.01139.5213.26K-9.54%
156.10160.37162.60141.0022.06K-11.56%
176.51182.00182.00173.887.67K-1.93%
179.99192.00192.00177.103.48K-6.62%
192.76196.80199.00189.454.59K+4.45%
184.55188.67196.00184.209.94K+2.53%
179.99192.00192.00181.002.30K-5.70%
190.87179.17191.95179.178.74K+6.45%
179.30168.50180.00168.507.58K+8.40%
Cao nhất
199.00
% Thay đổi
-30.63
Trung bình
147.94
Chênh lệch
86.40
Thấp nhất
112.60