Giảm 40%
ใหม่! 💥 รับ ProPicks เพื่อดูกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทน ชนะดัชนี S&P 500 มากกว่า 1,183% Nhận ƯU ĐÃI 40%

Cổ Phiếu Trả Cổ Tức Hàng Đầu

Những cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu trong danh sách này đều thuộc các công ty đạt doanh thu lớn, đáng tin cậy và được lựa chọn dựa trên nhiều tiêu chí. Trong đó bao gồm tỷ suất cổ tức, một chỉ số thiết thực về mức chi trả cổ tức, cùng với lịch sử thanh toán liên tiếp, một chỉ số hữu hiệu trong việc thể hiện tốc độ tăng trưởng cổ tức theo từng năm và ý nghĩa chung của mức tăng trưởng này trên thị trường. Nếu bạn đang tìm kiếm một loạt các cổ phiếu trả cổ tức hàng đầu, hãy theo dõi danh sách dưới đây.
290.72
-1.56-0.53
158.88
-0.06-0.04
162.18
+0.80+0.50
52.24
+0.13+0.25
89.85
-0.11-0.12
17.00
+0.07+0.38
249.69
-1.44-0.57
105.78
+1.26+1.21
185.33
-0.73-0.39
152.83
+0.82+0.54
126.96
-0.19-0.15
26.58
+0.02+0.08
164.59
-0.75-0.45
48.40
+0.03+0.06
40.19
+0.17+0.42
171.05
+3.72+2.22
167.35
+1.97+1.19
113.54
-0.46-0.40
33.37
-1.95-5.52
91.87
-0.25-0.27
149.24
-0.02-0.01
155.30
+2.38+1.56
118.61
-0.03-0.03
122.89
+1.73+1.42
89.55
+0.26+0.29
55.21
+0.02+0.04
100.29
+0.17+0.17
83.74
-0.47-0.56
336.89
+2.93+0.88
59.54
-0.48-0.80
113.37
+1.39+1.24
83.61
+0.25+0.30
21.49
+0.23+1.08
244.73
+4.06+1.69
429.12
+0.74+0.17
235.33
-0.22-0.09
981.84
+8.38+0.86
79.96
-1.01-1.25
99.90
-0.95-0.94
260.25
-1.90-0.72
108.14
+1.29+1.21
86.51
-0.01-0.01
190.70
-1.60-0.83
178.87
+2.82+1.60
Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.