THB/EGP - Baht Thái Đồng Bảng Ai Cập

Ngoại hối thời gian thực
0.6946
+0.0030(+0.44%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.6916
 • Giá Mua/Bán:
  0.6946/0.6946
 • Biên độ ngày:
  0.6855 - 0.6946
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Baht Thái
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Bảng Ai Cập

Tổng quan THB/EGP

Giá đ.cửa hôm trước
0.6916
Giá mua
0.6946
Biên độ ngày
0.6855-0.6946
Giá mở cửa
0.6916
Giá bán
0.6946
Biên độ 52 tuần
0.4621-0.6946
Thay đổi 1 năm
48.21%
Bạn cảm thấy thế nào về THB/EGP?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Phân tích THB/EGP - Baht Thái Đồng Bảng Ai Cập

Tóm Tắt Kỹ Thuật

Loại
5 phút
15 phút
Hàng giờ
Hàng ngày
Hàng tháng
Trung bình ĐộngMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua Mạnh
Chỉ báo Kỹ thuậtMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua
Tổng kếtMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua MạnhMua Mạnh
Mô hình
Khung thời gian
Độ tin cậy
M. hình Nến Trước đây
Thời gian Mô hình Nến
Hình Mẫu Mới Nổi
Three Outside Up5H
Hiện tại
Doji Star Bearish15
Hiện tại
Hình Mẫu Hoàn Chỉnh
Evening Star1D
227/11/2022
Three Outside Up1H
229/11/2022 15:00
Three Inside Up1W
523/10/2022

Ngân Hàng Trung Ương

Tỷ Giá Hiện Hành1.00%
Chủ tịchPrasarn Trairatvoraku
Tỷ Giá Hiện Hành13.25%
Thống Đốc Ngân Hàng Trung ƯơngTarek Amer

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ