SEK/SGD - Đồng Krona Thụy Điển Đô la Singapore

Tỷ giá thời gian thực
0.1246
-0.0003(-0.22%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1248
 • Giá Mua/Bán:
  0.1246/0.1246
 • Biên độ ngày:
  0.1243 - 0.1246
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Singapore

Dữ liệu Lịch sử SEK/SGD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
08/05/2023 - 06/06/2023
0.12460.12440.12460.1243+0.38%
0.12410.12500.12510.1237-0.66%
0.12490.12500.12510.1248+0.10%
0.12480.12470.12590.1244+0.16%
0.12460.12450.12480.1239+0.16%
0.12440.12420.12480.1236+0.16%
0.12420.12540.12550.1241-0.80%
0.12520.12500.12550.1248+0.32%
0.12480.12510.12620.1248-0.24%
0.12510.12590.12610.1250-0.56%
0.12580.12680.12700.1258-0.79%
0.12680.12750.12790.1266-0.63%
0.12760.12780.12820.1273+0.08%
0.12750.12760.12800.1274-0.16%
0.12770.12850.12860.1271-0.55%
0.12840.12910.12920.1280-0.31%
0.12880.12910.12950.1285-0.16%
0.12900.12880.12940.1285+0.31%
0.12860.12880.12960.1286-0.16%
0.12880.12970.13000.1287-0.62%
0.12960.13010.13040.1294-0.31%
0.13000.13030.13060.1299-0.15%
0.13020.13030.13080.1300+0.08%
Cao nhất: 0.1308Thấp nhất: 0.1236Chênh lệch: 0.0071Trung bình: 0.1268% Thay đổi: -4.2522
Bạn cảm thấy thế nào về SEK/SGD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ