SEK/SGD - Đồng Krona Thụy Điển Đô la Singapore

Tỷ giá thời gian thực
0.1280
-0.0001(-0.08%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.1281
 • Giá Mua/Bán:
  0.1280/0.1280
 • Biên độ ngày:
  0.1277 - 0.1285
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Krona Thụy Điển
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Singapore

Thảo luận SEK/SGD

Bạn cảm thấy thế nào về SEK/SGD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ