JPY/SGD - Đồng Yên Nhật Đô la Singapore

Ngoại hối thời gian thực
0.01008
-0.00003(-0.25%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.01011
 • Giá Mua/Bán:
  0.01008/0.01008
 • Biên độ ngày:
  0.01008 - 0.01009
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Yên Nhật
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Singapore

Thảo luận JPY/SGD

Bạn cảm thấy thế nào về JPY/SGD?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ