JPY/SGD - Đồng Yên Nhật Đô la Singapore

Tỷ giá thời gian thực
0.00964
-0.00006(-0.64%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.00971
 • Giá Mua/Bán:
  0.00963/0.00965
 • Biên độ ngày:
  0.00964 - 0.00971
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Yên Nhật
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đô la Singapore

Dữ liệu Lịch sử JPY/SGD

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
04/05/2023 - 04/06/2023
0.009640.009710.009710.00964-0.64%
0.009710.009710.009740.00967-0.09%
0.009710.009660.009720.00966+0.51%
0.009660.009640.009680.00962+0.31%
0.009640.009600.009660.00960+0.32%
0.009600.009620.009630.00960-0.11%
0.009610.009680.009690.00961-0.64%
0.009680.009690.009720.00966-0.09%
0.009690.009720.009740.00968-0.39%
0.009720.009710.009740.00970+0.19%
0.009710.009760.009770.00970-0.61%
0.009760.009760.009770.00975+0.10%
0.009750.009720.009780.00970+0.32%
0.009720.009760.009780.00971-0.32%
0.009760.009820.009830.00975-0.71%
0.009820.009820.009850.009800.00%
0.009820.009860.009860.00981-0.33%
0.009860.009860.009860.00985-0.08%
0.009860.009900.009910.00986-0.32%
0.009900.009880.009930.00985+0.18%
0.009880.009810.009890.00980+0.65%
0.009810.009810.009840.009800.00%
0.009810.009810.009840.00980+0.10%
0.009810.009820.009830.00980-0.20%
0.009820.009890.009900.00982-0.69%
0.009890.009880.009950.00985+0.10%
Cao nhất: 0.00995Thấp nhất: 0.00960Chênh lệch: 0.00034Trung bình: 0.00976% Thay đổi: -2.43048
Bạn cảm thấy thế nào về JPY/SGD?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ