JPY/MYR - Đồng Yên Nhật Đồng Ringgit Malaysia

Tỷ giá thời gian thực
0.03168
0.00000(0.00%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.0317
 • Giá Mua/Bán:
  0.03167/0.03170
 • Biên độ ngày:
  0.03163 - 0.03170
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Yên Nhật
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Phân tích JPY/MYR

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ