JPY/MYR - Đồng Yên Nhật Đồng Ringgit Malaysia

Tỷ giá thời gian thực
0.03185
+0.00020(+0.63%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.03168
 • Giá Mua/Bán:
  0.03183/0.03187
 • Biên độ ngày:
  0.03153 - 0.03185
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Đồng Yên Nhật
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Dữ liệu Lịch sử JPY/MYR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
02/11/2023 - 02/12/2023
0.031850.031680.031850.03153+0.54%
0.031680.031700.031710.03163-0.07%
0.031700.031690.031750.03148+0.03%
0.031690.031430.031690.03143+0.81%
0.031430.031320.031450.03127+0.37%
0.031320.031320.031320.031320.00%
0.031320.031340.031410.03111-0.08%
0.031340.031360.031490.03132-0.07%
0.031360.031430.031500.03136-0.23%
0.031430.031450.031560.03136-0.04%
0.031450.031200.031450.03117+0.78%
0.031200.031200.031200.031200.00%
0.031200.031030.031280.03103+0.56%
0.031030.030870.031200.03087+0.51%
0.030870.031400.031400.03087-1.69%
0.031400.031040.031400.03101+1.16%
0.031040.030970.031080.03097+0.25%
0.030970.030970.030970.030970.00%
0.030970.031010.031220.03097-0.14%
0.031010.031060.031090.03100-0.17%
0.031060.030780.031110.03078+0.92%
0.030780.030900.031110.03078-0.40%
0.030900.031660.031660.03090-2.39%
0.031660.031660.031660.031660.00%
0.031660.031630.031900.03145+0.13%
0.031620.031630.031640.031560.00%
Cao nhất: 0.03190Thấp nhất: 0.03078Chênh lệch: 0.00112Trung bình: 0.03131% Thay đổi: 0.70979
Bạn cảm thấy thế nào về JPY/MYR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ