INR/MYR - Rupee Ấn Độ Đồng Ringgit Malaysia

Tỷ giá thời gian thực
0.05369
-0.00016(-0.30%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.05385
 • Giá Mua/Bán:
  0.05366/0.05372
 • Biên độ ngày:
  0.05351 - 0.05387
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rupee Ấn Độ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Dữ liệu Lịch sử INR/MYR

Khung Thời Gian:
Hàng ngày
01/03/2023 - 01/04/2023
0.053690.053870.053870.05351-0.32%
0.053870.053720.053910.05371+0.28%
0.053720.053570.053760.05343+0.27%
0.053570.053780.053780.05323-0.39%
0.053780.053780.053830.053660.00%
0.053780.053770.053780.053770.00%
0.053780.053700.053850.05360+0.13%
0.053700.053980.053980.05359-0.52%
0.053980.054100.054140.05385-0.21%
0.054100.054360.054360.05404-0.48%
0.054360.054340.054400.05404+0.02%
0.054340.054340.054340.054340.00%
0.054350.054510.054520.05422-0.30%
0.054510.054200.054560.05420+0.57%
0.054200.054520.054520.05400-0.57%
0.054520.054670.054670.05432-0.28%
0.054670.055150.055150.05457-0.87%
0.055150.055150.055150.05515-0.01%
0.055150.055120.055220.05496+0.07%
0.055120.055220.055300.05508-0.18%
0.055220.054530.055280.05453+1.27%
0.054530.054730.054760.05453-0.37%
0.054730.054780.054800.05453-0.08%
0.054780.054780.054780.054780.00%
0.054780.054340.054800.05425+0.80%
0.054340.054260.054340.05416+0.15%
0.054260.054300.054460.05414-0.06%
Cao nhất: 0.05530Thấp nhất: 0.05323Chênh lệch: 0.00207Trung bình: 0.05433% Thay đổi: -1.11572
Bạn cảm thấy thế nào về INR/MYR?
hoặc
Thị trường hiện đã đóng cửa. Chức năng biểu quyết chỉ hoạt động trong giờ mở cửa thị trường.

Nhà Thăm Dò Tiền Tệ