INR/MYR - Rupee Ấn Độ Đồng Ringgit Malaysia

Tỷ giá thời gian thực
0.05386
+0.00014(+0.26%)
 • Giá đ.cửa hôm trước:
  0.05372
 • Giá Mua/Bán:
  0.05382/0.05389
 • Biên độ ngày:
  0.05371 - 0.05391
 • Loại:Tiền tệ
 • Nhóm:Chéo-Ngoại lai
 • Cơ bản:Rupee Ấn Độ
 • Tiền tệ Thứ cấp:Đồng Ringgit Malaysia

Thảo luận INR/MYR

Bạn cảm thấy thế nào về INR/MYR?
hoặc
Hãy biểu quyết để xem kết quả cộng đồng!

Tất Cả Bình Luận

(0)

  Nhà Thăm Dò Tiền Tệ